BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIESDirk DEMOLDER
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

BEMIDDELING OP HET WERK
conflictbemiddeling tussen directie(s), leidinggevende(n) en collega's

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor!

Wanneer je als werkgever geen aandacht geeft aan conflicten kan dit op korte termijn explosief worden en zelfs tot serieuze reputatieschade leiden!
Thema's van deze conflicten zijn
heel divers en kunnen in elke organisatie voorkomen ... ook in uw organisatie!

 • wijziging arbeidsovereenkomst of werkuren, plaats van tewerkstelling

 • niet bekomen promotie of verloning, ontslag

 • neerbuigende opmerkingen of communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden

 • agressie, geweld, pesten

 • discriminatie of ongewenst (seksueel) gedrag


Verstoorde arbeidsrelaties kunnen diep ingrijpen! Naast tijd en geld kosten conflicten een hoop negatieve energie, niet zelden hebben ze invloed op de rest van de organisatie. Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid.

Aandacht voor welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel op de werkvloer... wat resulteert in een lager ziekte verzuimcijfer, tevredenheid en productiviteit van alle medewerkers!

Hoe gaan we te werk?

De rol van een bestaande vertrouwenspersoon is intern soms moeilijk te combineren met andere functies en vaak is er een te hoge drempel voor de werknemer om deze te contacteren.


Meestal komt ook het aspect vertrouwelijkheid om de hoek kijken, om nog maar te zwijgen over de perceptie van neutraliteit!


De expertise van ademTIJD heeft hierin een grote meerwaarde om als onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar samen de knoop in een bestaand of dreigend conflict te ontwarren door de onderhandelingen tussen partijen te organiseren, begeleiden en te sturen met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.


Een procedure via een (externe) formele interventie of de rechtbank is immers tijdrovend, duur, belastend en zorgt vaak voor onherstelbare schade tussen partijen... mede door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de gehele procedure.


ademTIJD als bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen te herstellen en terug op gang te brengen. ademTIJD faciliteert gesprekken om de partijen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict te laten vinden waarbij de bemiddelaar zelf geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert)..


Bovendien vermijd bemiddeling toekomstige conflicten, partijen zijn immers na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

Stap 1

BESPREKINGEN

Tijdens deze gesprekken bespreekt de bemiddelaar de situatie met alle partijen en wordt er gekeken waar de knopen zitten, maw er wordt een agenda opgesteld met alle concrete punten die behandeld moeten worden. Geen enkel punt wordt afhankelijk gemaakt van een ander, zodat ze elk apart besproken worden.


Tijdens het eerste gesprek worden de kern- en werkingsprincipes alsook het verloop van de bemiddeling verduidelijkt. Alsook wordt door alle partijen een 'bemiddelingsprotocol' ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

Stap 2

ONDERHANDELINGEN

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken... samen wordt er informatie uitgewisseld (verhaal) en gezocht naar concrete afspraken tot oplossing(en). Op deze manier worden oplossingen geen compromissen maar duurzame afspraken.


 • wat vinden jullie belangrijk?

 • voor elk ingenomen standpunt, waar hebben jullie nood aan, maw wat zijn jullie belangen (wensen/behoeften)?

 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan (inventaris van alle mogelijke oplossingen) ?

 • wat zijn de implicaties van deze mogelijke oplossingen?

 • bepalen van een oplossing waar iedereen zich kan in vinden en daarom zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de belangen (wensen/behoeften) van alle partijen

Stap 3

OVEREENKOMST

De gemaakte afspraken worden in een eventuele overeenkomst, zijnde een bemiddelingsakkoord, vastgelegd.


Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit altijd uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.


Welke visie beoogt ademTIJD?

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!

Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen... op deze manier is IEDEREEN winnaar!

 • alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

 • ademTIJD werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en geeft daarom weer RUIMTE daar waar je organisatie nood aan heeft!


Een afspraak kan je telefonisch maken via 0470/27.61.27 of via het afspraken formulier... klik hier.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail
info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2021
Alle rechten voorbehouden
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden