Dirk DEMOLDER
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en
conflict situaties

CONFLICT COACHING
herstelgericht bemiddelen

Conflict = stress + spanning + verdriet

Bij een conflict ontstaat wantrouwen en onbegrip, raakt de communicatie ernstig verstoord en lopen de emoties hoog op.


Hoe vroeger een begeleiding bij een dreigend of bestaand conflict kan worden uitgevoerd, hoe meer kans tot een oplossing zonder nodeloze escalatie(s). Conflict coaching is immers een bewustwording van de onderliggende wensen, belangen, behoeften of verlangens van jezelf (en anderen) in het conflict.


Conflict coaching kan een antwoord bieden op vele moeilijke situaties en is immers een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. Het is dus een alternatief voor een juridische strijd bij de rechtbank.


Conflict coaching gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper;


Als erkend bemiddelaar, wil ik ervoor zorgen dat de emoties terug bedaren.
In de veilige omgeving
van de praktijk wordt het conflict uitgesproken waardoor het wederzijdse vertrouwen en begrip weer toeneemt en er in respect voor elkaar samen gewerkt kan worden aan een mogelijke oplossing waardoor er terug rust komt.


Wie kiest voor een bemiddelingstraject bij ademTIJD, kiest voor een oplossing van een conflict op maat.

Met volledige kennis van zaken help ik conflicterende partijen om zelf tot een eerlijke, aanvaardbare en duurzame oplossing te komen die aan alle behoeften van alle partijen in het conflict tegemoetkomt.


Het doel is immers elke partij in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict, een positief en ondersteund gevoel te geven via een kwaliteitsvolle begeleiding.

Samen bemiddelen

BIJ RUZIES:

Herstelgericht bemiddelen voor iedereen (als koppel, vrienden, in familieverband, ... ) die het evenwicht willen herstellen of na ruzie(s), opnieuw de draad met elkaar willen opnemen.


BIJ RELATIE CONFLICTEN:

Oplossingen zoeken door bemiddeling bij relatieconflicten, zoals bij spanningen, irritaties, twijfel, belangrijke meningsverschillen, ontrouw of bij ingrijpende gebeurtenissen (zoals ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.


BIJ CONFLICTEN NA SCHEIDING:

Bemiddelen tussen ex-partners, door opnieuw constructief te "leren" communiceren indien:

 • de communicatie met je ex-partner erg moeilijk verloopt;

 • je ex-partner de afspraken rond de wissel van je kind(eren), hobby’s of andere activiteiten niet naleeft of verwaarloost;

 • jij en je ex-partner het oneens worden over de verblijfsregeling of het ouderschapsplan;

 • er problemen zijn met nieuwe partners;

 • er sprake is van wantrouwen, een drugs- en/of alcoholprobleem, fysieke agressie of verbaal geweld.

STAP 1:
samen bemiddelen, eerste kennismaking

Tijdens dit kennismakingsgesprek, waarbij iedereen aanwezig is, overlopen we kort jullie situatie.


Nadien wordt het verloop en werking van bemiddeling uitvoerig verduidelijkt.


Als iedereen bereid is tot samenwerking via bemiddeling worden er een aantal duidelijke afspraken en regels (zoals oa. discretie, respect tegen over elkaar, ...) afgesproken.


Op het einde van dit eerste gesprek worden er een paar data vastgelegd om de bemiddeling verder te zetten.

STAP 2:
samen bemiddelen
, besprekingen

Tijdens deze gesprekken, waarbij jullie aanwezig zijn, wordt er samen informatie uitgewisseld en gezocht naar concrete afspraken en oplossing(en) waar iedereen zich kan in vinden.


Alle thema’s komen aan bod, zoals:

 • wat zijn de knelpunten?

 • wat vinden jullie belangrijk?

 • waar hebben jullie nood aan, maw wat zijn jullie verwachtingen/behoeften?

 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?

 • wat zijn de implicaties van deze mogelijke oplossingen?

ELK APART IN GESPREK?

Het kan soms gebeuren bij een bemiddelingsgesprek dat iemand terughoudender is om voluit te spreken in aanwezigheid van anderen. Daarom kan een besloten gesprek (maw elk afzonderlijk) plaatsvinden. Dit noemt men een "in caucus" gesprek.

Een caucus gesprek kan voor elke partij - nadat iedereen hiermee akkoord is - en is steeds in tijd evenredig bemeten. Tijdens dit caucus gesprek wordt ademTIJD in vertrouwen genomen voor hetgeen niet kan of mag gezegd worden in de aanwezigheid van de andere(n), om welke reden ook.


Alles wat "in caucus" gezegd wordt zal immers VOLLEDIG vertrouwelijk blijven, TENZIJ er toelating wordt gegeven om deze of bepaalde elementen van het caucus gesprek toch in het bemiddelingsgesprek te brengen.


Niettemin, zelfs al blijft het caucus gesprek vertrouwelijk, zal ademTIJD door de verworven info het bemiddelingsgesprek beter kunnen sturen. Het gebruik van een "in caucus" gesprek kan vaak voor een doorbraak zorgen in een bemiddelingsgesprek.


Of individuele begeleiding?

Bij individuele begeleiding worden er handvaten aangereikt om anders met een bestaand of dreigend conflict om te gaan zodat je de conflictsituatie helder krijgt en waardoor je een beter inzicht krijgt om zelf de juiste stappen te zetten om tot mogelijke oplossingen te komen.

 • hoe vermijd ik dat het zelfs tot een conflict komt?

 • hoe kan ik leren goed omgaan met het dreigend of bestaand conflict?

 • wat heb ik nodig om goed uit een dreigende of bestaande conflictsituatie te komen?

 • hoe vermijd ik dat een conflict escaleert?

 • hoe ga ik om met mijn gevoelens in een conflict?

 • welke andere mogelijkheden zijn er om met een conflict om te gaan (doorverwijzing)?


Er wordt aandacht gegeven om je eigen communicatie te verbeteren door je beter te verwoorden wat voor jou belangrijk is en waar jij behoefte aan hebt.

Waarom ademTIJD?

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!

Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen... op deze manier is IEDEREEN winnaar!

 • ademTIJD staat garant voor een menselijke aanpak

 • ademTIJD is steeds onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een veilige en serene sfeer gebeurt waarbij de privacy volledig wordt gegarandeerd

 • ademTIJD waarborgt volledige vertrouwelijkheid (beroepsgeheim), maw geen inhoudelijke rapportering of getuigenis naar rechtbank, (ex-)partners, externen en/of werkgever(s)

 • ademTIJD stuurt het bemiddelingsproces door het begeleiden van alle partijen om opnieuw in dialoog te gaan (faciliteren) waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds begrip zodat iedereen opnieuw naar elkaars standpunten en belangen kan luisteren

 • ademTIJD vormt geen oordeel en zal nooit een antwoord of oplossing opdringen

 • ademTIJD geeft weer RUIMTE die nodig is voor alle partijen!

Afspaak maken?

Een afspraak maak je best telefonisch via 0470/27.61.27.

Indien voicemail (antwoordapparaat), spreek dan graag jouw bericht in waarbij je zeker je naam en telefoonnummer vermeld.

OPGELET!
Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vraag ik je vriendelijk dit zo spoedig mogelijk en enkel telefonisch door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.
Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0470/27.61.27 en dit minstens 24 uur vooraf!
Zie hiervoor ook het annuleringsbeleid!


Dirk DEMOLDER | ademTIJD
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en conflict situaties

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen
®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
AnnuleringsbeleidCorona / Covid
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden