BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES

erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Een partnerrelatie kan je wel verbreken, maar een ouder blijf je voor het leven!

Kinderen bij een (echt)scheiding . . . wat moet er geregeld worden?


In onderling overleg wordt er samen en op een constructieve manier gezocht naar concrete afspraken/regelingen, die vervolgens in een ouderovereenkomst worden vastgelegd, zoals oa woonplaats van de kinderen, objectieve (her)berekening van de onderhoudsbijdrage(n), verblijfsregeling kinderen, buitengewone kosten, enz ...


Afspraken die zijn afgestemd op de behoeften van alle partijen en van de kinderen!

Hoe gaan we te werk?

STAP 1:
eerste kennismaking

Tijdens dit kennismakingsgesprek (intake) met alle partijen, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten, maw er wordt een agenda opgesteld met alle concrete punten die behandeld moeten worden. Geen enkel punt wordt afhankelijk gemaakt van een ander, zodat ze elk apart besproken worden.


De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit eerste gesprek verduidelijkt.


Als elke partij bereid is tot samenwerking en kiest voor bemiddeling dan wordt dit kennismakingsgesprek verwerkt in een 'bemiddelingsprotocol' die door alle partijen zal worden ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen tussen de partijen onderling en tussen de partijen en de bemiddelaar, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.


Op het einde van dit eerste gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

STAP 2:
besprekingen

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor iedereen een akkoord willen bereiken... samen wordt er informatie uitgewisseld (verhaal) en gezocht naar concrete afspraken tot oplossing(en).


 • wat vinden jullie belangrijk?

 • voor elk ingenomen standpunt, waar hebben jullie nood aan, maw wat zijn jullie belangen (wensen/behoeften)?

 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan (inventaris van alle mogelijke oplossingen) ?

 • wat zijn de implicaties van deze mogelijke oplossingen?

 • bepalen van een oplossing waar iedereen zich kan in vinden en daarom zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de belangen (wensen/behoeften) van iedereen (ook de kinderen)

STAP 3:
opmaak ouderovereenkomst

Elk gezinssituatie is anders, daarom wordt er op een zeer makkelijke en begrijpbare manier een ouderovereenkomst conform de wetgeving gemaakt.

Als er kinderen zijn dan hoort er ook een objectief berekende onderhoudsbijdrage bij, waarbij de ene ouder aan de andere betaalt om de opvoedingskosten te helpen dragen. Om deze onderhoudsbijdrage te bepalen, moet er rekening gehouden worden met wettelijke criteria zoals . . .


 • de gezinssituatie

 • de verblijfsregeling

 • de inkomens

 • de theoretische en reële kost van de kinderen

 • de verdeling van de verblijfsoverstijgende kosten

 • de berekening van de onderhoudsbijdrage(n)

 • de sociale en fiscale voordelen/gevolgen van de gemaakte keuzes

 • gezagsregeling

 • afspraken over goed ouderschap (ouderschapsplan)

STAP 4:
ondertekening en neerlegging

De ouderschapsovereenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door beide partners.

Na het ondertekenen wordt deze ouderschapsovereenkomst (regelingsakte) aan de bevoegde rechtbank bezorgt voor uitvoering (Familierechtbank).

Welke visie beoogt ademTIJD?

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!

Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen... op deze manier is IEDEREEN winnaar!

 • ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.

 • bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

 • alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

 • ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!


ademTIJD | Dirk Demolder
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
Tel 0470 / 27.61.27

E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2021
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden