BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES

erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

RUZIE EN RELATIE BEMIDDELING

Ruzie zorgt voor stress, spanning en verdriet!

Doordat er dan ook wantrouwen en onbegrip ontstaat, raakt de communicatie eveneens ernstig verstoord waardoor vaak de emoties erg hoog oplopen. ademTIJD zorgt ervoor dat de emoties weer bedaren. In de veilige omgeving van de bemiddelaar wordt het conflict uitgesproken en neemt het wederzijdse vertrouwen en begrip weer toe. Hierdoor kan er met respect over het conflict gesproken worden en kan er worden gewerkt aan een mogelijke oplossing.


Ook kan er worden bemiddelt bij relatieconflicten, zoals bij belangrijke meningsverschillen of bij ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.

Hoe gaan we te werk?

STAP 1 :
eerste kennismaking

Tijdens dit kennismakingsgesprek (intake) met alle partijen, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten, maw er wordt een agenda opgesteld met alle concrete punten die behandeld moeten worden. Geen enkel punt wordt afhankelijk gemaakt van een ander, zodat ze elk apart besproken worden.


De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit eerste gesprek verduidelijkt.


Als elke partij bereid is tot samenwerking en kiest voor bemiddeling dan wordt dit kennismakingsgesprek verwerkt in een 'bemiddelingsprotocol' die door alle partijen zal worden ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen tussen de partijen onderling en tussen de partijen en de bemiddelaar, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.


Op het einde van dit eerste gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

STAP 2 :
besprekingen

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken... samen wordt er informatie uitgewisseld (verhaal) en gezocht naar concrete afspraken oplossing(en).


  • wat vinden jullie belangrijk?

  • voor elk ingenomen standpunt, waar hebben jullie nood aan, maw wat zijn jullie belangen (wensen/behoeften)?

  • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan (inventaris van alle mogelijke oplossingen) ?

  • wat zijn de implicaties van deze mogelijke oplossingen?

  • bepalen van een oplossing waar iedereen zich kan in vinden en daarom zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de belangen (wensen/behoeften) van alle partijen

STAP 3 :
overeenkomst

De gemaakte afspraken kunnen (optioneel) in een overeenkomst (dading) worden vastgelegd. Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.


Bijkomend, kan deze overeenkomst via de rechtbank omgezet worden in een akkoordvonnis of via de notaris in een notariële akte zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht krijgt.

Welke visie beoogt ademTIJD?

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!

Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen... op deze manier is IEDEREEN winnaar!

  • ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.

  • bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

  • alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

  • ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!


ademTIJD | Dirk Demolder
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
Tel 0470 / 27.61.27

E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2021
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden