BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES

erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

WAT IS BEMIDDELEN?

Bemiddelen zijn gesprekken over het ontstaan, de escalatie(s) en de oplossing van conflicten.


Bemiddeling zijn volstrekt vertrouwelijke gesprekken, begeleid door een erkend bemiddelaar, tussen partijen in een conflict welke steeds VRIJWILLIG aanwezig zijn. Belangrijk daarbij is dat alle gesprekken en onderhandelingen evenals alle documenten die werden overgemaakt tijdens de bemiddeling door de partijen en de bemiddelaar strikt vertrouwelijk zijn. Deze mogen NIET worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve, scheidsrechterlijke of enig andere procedure. Zij zijn tevens niet toegelaten als bewijs, ook niet als buitengerechtelijke erkentenis.


De bemiddelaar stelt zich MEERZIJDIG PARTIJDIG op en ziet erop toe dat elke partij gelijkwaardig aan bod komt om zijn belangen (behoeften/wensen) te uiten, zodat daar gepast rekening mee gehouden kan worden.

Tijdens deze bemiddelingsgesprekken worden de standpunten van alle partijen aanhoort waarbij men zoekt naar de (vaak onderliggende) belangen (wensen/behoeften) van alle partijen in het conflict om daardoor door de partijen AUTONOOM (zelf en gezamenlijk) tot een werkbare en voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen.


Hierbij is belangrijk dat iedereen over dezelfde INFORMATIE kan beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen. Tijdens de bemiddeling moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen, indien partijen niet over de nodige informatie beschikken, kan die gegeven worden door de bemiddelaar of door derden (boekhouders, fiscalisten, psychologen, advocaten, ... enz.)


Het is nooit te laat om (alsnog) te kiezen voor bemiddeling, vandaag wordt immers vanuit de rechtbank bemiddeling sterk aangemoedigd!

De bemiddelaar

 • is door de overheid wettelijk erkend (Gerechtelijk Wetboek wetsartikel 1727 § 6)

 • is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • begeleidt/bewaakt het bemiddelingsproces en de communicatie

 • geeft en ontneemt het woord aan de partijen

 • voert geen druk uit, vormt geen oordeel

 • informeert enkel, reikt geen oplossingen of (juridische) adviezen aan

 • staat bij wet onder beroepsgeheim

 • kan niet als getuige worden opgeroepen (verschoningsrecht)

 • houdt zich aan wettelijke (openbare orde), deontologische bepalingen en de belangen van minderjarige kinderen

De partijen

 • beslissen ZELF en niet de rechtbank/rechter

 • houden ZELF controle over de zaak en niet de advocaten

 • erkennen dat er een conflict is

 • zijn bereid om tot een oplossing te komen (inspanningsverbintenis)

 • zijn bereid te luisteren naar elkaar en actief & constructief mee te werken

 • aanvaarden bemiddeling als proces

 • aanvaarden bemiddelaar als persoon

 • verschaffen alle informatie zo juist en zo volledig mogelijk

 • houden zich aan de communicatieregels ivm respect en beleefdheid


ademTIJD | Dirk Demolder
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
Tel 0470 / 27.61.27

E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2021
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden