Web
Analytics

BEMIDDELING BIJ CONFLICTEN TUSSEN MEDEWERKERS?

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ook in uw organisatie!

Deze conflicten kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de gehele organisatie. Denken we maar aan oa. overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening… evenals ontslagvergoedingen en reputatieschade.

Verstoorde arbeidsrelaties kunnen diep ingrijpen! Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van de organisatie.

Conflicten in organisaties kunnen zich immers voordoen tussen twee personen, maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten, tot zelfs een volledig team of zelfs tussen teams en afdelingen onderling.

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

1 op de 3 werknemers
ervaart dagelijks

werkstress, pesten, conflicten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk!

EN WAT MET ONGEWENSTE SITUATIES OP DE WERKVLOER?

Wanneer u als werkgever geen aandacht geeft aan ongewenste situaties zoals werkstress, pesten, conflicten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag kan dit op korte termijn explosief worden in uw organisatie.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Langdurige werkstress kan leiden tot demotivatie, conflicten, burn-out, gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid. Immers, bij langdurig uitvallen is de stap terug naar de organisatie extra moeilijk geworden!

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel op de werkvloer… wat resulteert in een lager ziekteverzuimcijfer, tevredenheid en productiviteit van alle medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat deze ongewenste situaties kunnen gemeld worden.

Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen ongewenste situaties op het werk. Deze wet bepaalt de preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie!

Een vertrouwenspersoon heeft steeds een objectieve rol waarbij de werknemers hun hart kunnen lichten, hij luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties… zodat u als werkgever daar weer verder mee aan de slag kunt.

 • onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • zonder oordeel

 • actief luisterend

 • stuurt het proces
  (faciliteren)

 • creëren van nieuwe dialogen

 • dringt geen oplossing op

 • waarborgt vertrouwelijkheid
  (beroepsgeheim)

WIE IS DE BEMIDDELAAR?

Ik ben Dirk Demolder, zaakvoerder van ademTIJD, een door de overheid (FOD Justitie) erkend bemiddelaar gespecialiseerd in familiale en sociale zaken, tevens ook een door de overheid (FOD WASO) erkend vertrouwenspersoon.

Bemiddeling kan een antwoord bieden op vele moeilijke situaties en is immers een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. Wie kiest voor een bemiddelingstraject bij ademTIJD, kiest voor een oplossing van een conflict op maat.


Met volledige kennis van zaken help ik zowel particulieren als bedrijven om zelf tot een aanvaardbare overeenkomst te komen die aan alle behoeften van alle partijen in het conflict tegemoetkomt.

Mijn doel is immers elke partij in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict een positief, ondersteund gevoel te geven via een kwaliteitsvolle en dynamische begeleiding.

. . . ALS VERTROUWENSPERSOON

De rol van vertrouwenspersoon is intern soms moeilijk te combineren met andere functies en vaak is er een te hoge drempel voor de werknemer om de interne vertrouwenspersoon te contacteren. Meestal komt ook het aspect vertrouwelijkheid om de hoek kijken, om nog maar te zwijgen over de perceptie van neutraliteit!

Daarom is het een goede optie om ademTIJD als een externe vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer:

 • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten

 • het voor de werknemer belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt

De expertise van ademTIJD heeft hierin een grote meerwaarde ten opzichte van de interne medewerker die deze rol als vertrouwenspersoon ‘moet’ opnemen bovenop zijn dagdagelijkse taken.

Als extern vertrouwenspersoon probeert ademTIJD samen de knoop te ontwarren via informele procedures welke immers minder zwaar wegen en daardoor minder energie gaan kosten dan bij formele procedures.

Hoe wordt er tewerk gegaan als vertrouwenspersoon?

Tijdens deze gesprekken biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor aan… in de meeste gevallen volstaan één of twee gesprekken.

Het lucht mensen dikwijls enorm op als ze hun verhaal kunnen doen… er is ruimte om te ventileren over hun situatie.

Indien het echter een moeilijker probleem is, dan zoeken de vertrouwenspersoon en de werknemer beiden naar een oplossing.
De vertrouwenspersoon fungeert wel niet als ‘de oplosser’ van het probleem… er wordt niets opgedrongen.

Tijdens deze gesprekken worden alle mogelijke informele en formele interventiemogelijkheden uitgelegd.

Wanneer er geen oplossing werd gevonden tijdens de informele fase, wordt er overgegaan naar een formele fase waarbij de rol van vertrouwenspersoon beperkter is.

De vertrouwenspersoon brengt de preventieadviseur en de werkgever op de hoogte en eventueel ook de externe preventiedienst.

In dit formeel proces volgt men een wettelijk kader.

. . . ALS BEMIDDELAAR

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

Een procedure via de rechtbank met advocaten is tijdrovend, duur, belastend en zorgt vaak voor onherstelbare schade tussen partijen… mede door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de gehele procedure.

Advocaten zullen immers de zaak van hun cliënt op de rechtbank bepleiten, ieder enkel met het belang van hun EIGEN cliënt in het achterhoofd!

De bemiddelaar, daartegenover, organiseert, begeleidt en stuurt een bemiddelingsproces, hij is onafhankelijk en onpartijdig (neutraal) . De bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen te herstellen en terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens te onderhandelen en daardoor zelf een oplossing voor hun conflict te vinden waarbij de bemiddelaar zelf geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert).

Bovendien vermijd bemiddeling toekomstige conflicten, partijen zijn immers na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

Hoe wordt er tewerk gegaan als bemiddelaar?

Tijdens deze gesprekken bespreekt de bemiddelaar de situatie met alle partijen en wordt er gekeken waar de knopen zitten.

Tijdens het eerste gesprek worden de kern- en werkingsprincipes alsook het verloop van de bemiddeling verduidelijkt. Alsook wordt door alle partijen een ‘bemiddelingsprotocol’ ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken… samen wordt er gezocht naar concrete afspraken.

 • wat vinden jullie belangrijk?
 • waar hebben jullie nood aan?
 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
 • wat zijn de implicaties van de oplossing?
 • kan iedereen hier zich in vinden?

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

DE VISIE VAN ademTIJD

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en geeft daarom weer RUIMTE daar waar UW bedrijf nood aan heeft!

Meer info over de visie, missie en waarden van ademTIJD? Volg dan deze link …

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

Wenst u een vrijblijvend gesprek
in uw onderneming of
bij ademTIJD op kantoor?

Neem dan nu contact op via 0478/769.141

ZIT U NOG MET EEN VRAAG OF WENS U NOG WAT EXTRA VERDUIDELIJKING?

FAQ algemeen:

De praktijk van ademTIJD bevindt zich in Knokke-Heist, in een rustig aangepast kader en een serene sfeer, met garantie voor privacy!

Westkapellestraat 101, 8301 Knokke-Heist

Routebeschrijving

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.

Via deze link plan je jouw treinreis.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Het is STRIKT verboden om audio & video opnames en/of foto’s te maken tijdens (video)gesprekken, sessies of workshops.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

De voertaal tijdens sessies is Nederlands (indien anders, worden kosten aangerekend voor een beëdigde tolk).

FAQ sociale bemiddeling:

Neerbuigende opmerkingen, discriminatie, agressie, geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag … problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen!

Men kan van dit alles letterlijk ziek worden… voor het slachtoffer kan het immers héél lastig zijn om ‘open’ over het probleem te kunnen praten.

Een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel!

De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het probleem. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat de medewerker al zelf heeft ondernomen en bepalen samen de mogelijke vervolgstappen.

Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim.
Bijgevolg mag hij aan derden in principe geen enkele informatie meedelen die hem ter kennis werd gebracht bij de uitoefening van zijn functie.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.

Bovendien moet – bij bemiddelingsgesprekken – een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar in geval van relationeel leed op het werk (conflicten, pesterijen, …). Hij/zij informeert, luistert, adviseert en helpt de werknemers om een oplossing te vinden voor een problematische situatie.

Op verzoek kan hij/zij een verzoening tussen de verschillende partijen organiseren of een derde laten tussenkomen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor het informele gedeelte. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.

De werkgevers kunnen een personeelslid of een aan de onderneming of instelling externe persoon als vertrouwenspersoon aanwijzen.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten echter deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen verplicht deel uitmaken van het personeel van de onderneming, behalve indien de werkgever minder dan 20 werknemers tewerkstelt.

Sinds 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding volgen.

Meer info kan je hier terugvinden.

Onder geweld of agressie op het werk vallen alle situaties waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Werknemers die ermee te maken krijgen, voelen zich bang, onzeker en onveilig. Ze kunnen slechter gaan functioneren of (tijdelijk/langer) arbeidsongeschikt raken.

Van pesten op de werkvloer is sprake wanneer een medewerker het doelwit van anderen is.
De medewerker krijgt herhaaldelijk en gedurende langere tijd te maken met onrechtmatige gedragingen, waarbij dit hem in een mindere positie drukt en ervoor zorgt dat hij moeite heeft om zichzelf te verdedigen.

Denk aan intimidatie, verbaal en/of fysiek aangevallen worden, sociaal geïsoleerd worden of vernederende taken moeten verrichten. Dit allemaal leidt tot aantasting van zijn persoonlijkheid, waardigheid en zijn fysieke of psychische integriteit.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk betreft elke vorm van ongewenst gedrag (verbaal, non-verbaal of lichamelijk) met seksuele connotatie (bijgedachte, ondertoon).

Het ongewenst gedrag heeft als doel EN/OF gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast waarbij het een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert.

Een vertrouwenspersoon vangt werknemers van een onderneming op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag niet oordelen over het functioneren van een medewerker.

Vaak biedt een vertrouwenspersoon in eerste instantie een luisterend oor voor de persoon die naar de vertrouwenspersoon stapt.

Met de vertrouwenspersoon wordt gekeken of er sprake is van ongewenst gedrag. Vaak is er bij een arbeidsconflict meer aan de hand… en moet er daardoor worden overgeschakeld naar bemiddeling.

De wettelijke onverenigbaarheden moeten ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen van de werknemers kan winnen. Werknemers moeten zich bij de vertrouwenspersoon namelijk vrij kunnen uiten.

Het is de vertrouwenspersoon NIET toegestaan:

 • tezelfdertijd de functie van preventieadviseur/arbeidsgeneesheer uit te oefenen;
 • deel uit te maken van de werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
 • zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen;
 • deel uit te maken van de vakbondsafvaardiging;
 • deel uit te maken van het leidinggevend personeel.
Go to Top