Dirk DEMOLDER
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en
conflict situaties

CONTACT

Contactgegevens

Tel 0470/27.61.27
E-mail info@ademtijd.be

Postadres:
Roergang 11
8301 Heist-aan-zee

Openingsuren

ademTIJD is beschikbaar op alle werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen 9u en 21u.

Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.
De afspraken zijn enkel op afspraak via deze link.

Afspraak maken

Alle gesprekken gebeuren altijd via een Google Meet-videovergadering en zijn daarom steeds strikt vertrouwelijk waarbij de privacy volledig wordt gegarandeerd! Het aanbod is kwalitatief, de tarieven transparant en vooraf gekend.

OPGELET!
Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vraag ik je vriendelijk dit zo spoedig mogelijk en enkel telefonisch door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.  
Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch via het nummer 0470/27.61.27 en dit minstens 24 uur vooraf!
Zie hiervoor ook het annuleringsbeleid!

Betaal- en bankgegevens

BNP Paribas Fortis
IBAN: BE12.0017.8430.4892
BIC: GEBABEBB

Ondernemingsnr: BE 0673.442.987
Onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW niet toepasselijk.

Betaling van het tarief gebeurt bij aanvang van het gesprek en kan enkel digitaal via jouw bank app of via de Payconiq/Bancontact app.

Voor betalingen via de Payconiq/Bancontact app kan je deze QR-code scannen.

Aansprakelijkheid

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen. ademTIJD behoudt steeds het recht om een klant uit te sluiten en/of te weigeren.


Voor de beroepsaansprakelijkheid is Dirk Demolder, conform de richtlijnen van de Federale Bemiddelingscommissie, verzekerd bij Athora Belgium NV


De aansprakelijkheid van ademTIJD en zaakvoerder Dirk Demolder blijft beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden gewaarborgd via de onderschreven polis. Indien nodig kan je het polisnummer en bijkomende info per e-mail (info@ademtijd.be) aanvragen. 


De klanten verbinden zich ertoe dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de betaalde kosten/tarieven.

Klachten

Bent je ontevreden of heb je een klacht over de diensten van ademTIJD?
Dan maak ik graag tijd vrij om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. 

Stuur per e-mail (info@ademtijd.be) de reden van jouw ontevredenheid, elke klacht zal met de grootste zorg worden behandeld.

Indien er niet tot een oplossing kan worden gekomen, dan zal een erkende onafhankelijke bemiddelaar worden aangeduid.

Lukt het alsnog niet om tot een oplossing te komen, dan bent je vrij om je te wenden tot de Federale Bemiddelingscommissie, Bijzondere Commissie Tucht en Klachtenbehandeling.

Intelectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.a. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ademTIJD of rechthoudende derden. Eveneens onder de bescherming van SOFAM, lidnr: 97/24.


Niets uit beschikbaar gestelde documenten mogen - volledig of gedeeltelijk - worden gekopieerd, gedupliceerd, vertaald, aangepast, verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Dirk Demolder (ademTIJD) of elk andere auteur(s).


Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze publicaties of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.


ademTIJD ® en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen.
Copyright © 2013・2022 - Alle rechten voorbehouden.

Dirk DEMOLDER | ademTIJD
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en conflict situaties

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987Copyright © 2013・2023
Alle rechten voorbehouden

E-mail info@ademtijd.be
Tel 0470/27.61.27

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden