DOCUMENTEN

Onderstaande documenten worden tot uw beschikking gesteld.

Niets uit deze documenten mogen – volledig of gedeeltelijk – worden gekopieerd, gedupliceerd, vertaald, aangepast, verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Dirk Demolder (ademTIJD).

Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze publicaties of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.

Persoonlijke begeleiding & coaching