wij blijven geopend maar houden rekening met de Corona / Covid-19 maatregelen

FAQ SCHEIDINGS- EN OUDERSCHAPSBEMIDDELING:

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk – wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

De praktijk van ademTIJD bevindt zich in Knokke-Heist, in een rustig aangepast kader en een serene sfeer, met garantie voor privacy!

Westkapellestraat 101, 8301 Knokke-Heist

Routebeschrijving

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.

Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien uw telefonische oproep niet persoonlijk wordt beantwoord, gelieve dan een boodschap na te laten op het antwoordapparaat, waarbij u duidelijk aangeeft:

 • uw naam en voornaam
 • datum en uur van de afspraak

Indien u echter laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

 • bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak
 • bij een annulatie binnen 24 uur of nadien, zal er een vergoeding aangerekend worden van 100% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.
 • bij het niet komen opdagen, zal er steeds 100% aan het tarief van de gemiste afspraak worden aangerekend!

Wanneer je onvoorzien later aanwezig (zoals vb file, vertraging openbaar vervoer, weeromstandigheden, …) zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141.

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort of worden geannuleerd aan hetzelfde geldende tarief!

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Enkel wanneer jullie beide eigenaar zijn van een huis (onroerend goed), dient een notaris te worden geraadpleegd.
Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk om de afspraken die werden aangegaan (eventuele inkoop) tijdens het bemiddelingsgesprek ivm het huis, in een notariële akte neer te schrijven.

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.

Via deze link plan je jouw treinreis.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Bemiddelen kan niet altijd worden aanzien als ‘het’ geschikte middel om elk conflict op te lossen… bemiddelen is een zeer effectieve methode, maar lang niet in alle conflict situaties!

Een bemiddelaar is steeds onpartijdig en kan daarom nooit in een bemiddelingsgesprek een adviserende rol aannemen en dus ook geen vroegtijdige analyse van het conflict uitvoeren. Bij het begin van een bemiddelingsgesprek kan er dus nooit een alternatieve behandelmethode worden gekozen.

Hoe vroeger een conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe meer zicht op een ander(e) kansrijke behandelmethode(s) en geschikte behandelaar(s). Hoe later deze conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe minder de cliënten een alternatieve behandelmethode(s) of behandelaar(s) nog een kans zullen gunnen.

Als conflictadviseur kan ademTIJD helpen bij:

 • vragen met betrekking tot een bestaand conflict
 • hulp om een conflict te voorkomen
 • hulp om escalatie van een bestaand conflict te voorkomen
 • hulp bij het oplossen van een bestaand conflict
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelmethode (doorverwijzen)
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelaar (doorverwijzen)

Ja natuurlijk… doch enkel in onderling overleg via bemiddeling en niet meer over de eerder gemaakte afspraken van vereffening en verdeling!

Een nieuw ouderschapsbemiddeling kan immers ontstaan bij situaties zoals een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin of ouder wordende kinderen.

De verblijfsregeling of de kostenregeling kan eveneens herbekeken worden… maar meestal met fiscale gevolgen.

Tenslotte zal de rechter steeds een beslissing nemen in het belang van het kind.

Of u een advocaat of een bemiddelaar inschakelt bij een echtscheiding hangt af van een aantal zaken:

 • praten jullie nog met elkaar?
 • wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
 • zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
 • bent u gedagvaard?

Een advocaat werkt voor één partij namelijk zijn of haar cliënt. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures.

Een bemiddelaar daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken.

ADVOCAAT BEMIDDELAAR
werkt voort één cliënt werkt voor beide partijen
is onafhankelijk is onafhankelijk
is partijdig, kiest voor zijn cliënt neutraal en onpartijdig, kiest geen partij
geeft raad en verdedigt zijn cliënt informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken
focus op het belang van zijn cliënt focus op de belangen van alle betrokkenen
gebonden aan beroepsgeheim gebonden aan beroepsgeheim
pleit opdat zijn cliënt zou winnen faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan
het resultaat is een uitspraak door de rechter het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de uitvoeringskracht van vonnis krijgt
kost voor 1 cliënt 1 kost voor alle partijen samen

Jawel, zowel gehuwden als feitelijk en wettelijk samenwonenden kunnen bij een familiaal bemiddelaar terecht voor scheidingsbemiddeling.

Gehuwden:
het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Feitelijk samenwonenden:
vraagt totaal geen formaliteiten.

Wettelijk samenwonenden:
vereist een verklaring daartoe aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, wat enkel kan op voorwaarde dat geen van de partners reeds gehuwd is.

Het is STRIKT verboden om audio & video opnames en/of foto’s te maken tijdens (video)gesprekken, sessies of workshops.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

Het opmaken van een overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.

Indien er geen overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) moet worden opgemaakt, dan zijn er natuurlijk ook geen dossierkosten hieromtrent.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

 • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Notaris:

 • uittreksel huwelijksakte
 • alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 75€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Gerechtskosten:
in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.

Andere:
Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

Rechtsbijstandverzekeringen!
De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Meer info?
Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

OPGELET: Deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.

Bovendien moet – bij bemiddelingsgesprekken – een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

De voertaal tijdens sessies is Nederlands (indien anders, worden kosten aangerekend voor een beëdigde tolk).

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.

Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.

Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.

Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Een EOT scheidingsovereenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) is een document waarin u en uw partner samen afspraken hebben vastgelegd rondom de echtscheiding.

De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst)
 • afspraken rond conflictbeheersing

Een ouderschapsovereenkomst is een overeenkomst voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders.

Een ouderschapsovereenkomst bestaat uit:

 • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen
 • hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)
 • eventueel bijkomende afspraken

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.

Opgelet!
Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.

Maar, wat is dan de verplichte gerechtelijke bemiddeling (Art. 1734 G.W.)?
Net als vroeger kan de rechter – op vraag van alle partijen of op eigen initiatief maar met akkoord van de partijen – een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Belangrijke nieuwigheid is dat de rechter de gerechtelijke bemiddeling ook kan bevelen als niet alle partijen daarmee akkoord zijn.
Hij kan dit bevelen als hij meent dat verzoening echt wel mogelijk is. Hij doet dat ambtshalve of op vraag van een partij.

Hij kan dat doen op:

 • de inleidingszitting (de eerste zitting van het proces voor de rechtbank)
 • op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar een nabije datum
 • op een zitting, die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder, is bepaald.

Hij kan die gerechtelijke bemiddeling enkel bevelen na het horen van de partijen. En wanneer blijkt dat geen enkel partij gerechtelijke bemiddeling ziet zitten, kan hij de bemiddeling niet bevelen.

Tegen het bevel tot gerechtelijke bemiddeling staat geen rechtsmiddel open. De opstart van de gerechtelijke bemiddeling kan dus niet op die manier vertraagd worden.

Maximum termijn voor een gerechtelijke bemiddeling is 6 maand, maar mits onderlinge toestemming van de partijen kan men verzoeken tot een nieuwe termijn of vragen dat de bemiddelingsprocedure wordt voortgezet.

Ter info:
Conclusietermijnen zijn de data waarop de partijen hun conclusies (schriftelijk document met de argumenten van de advocaat) bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij.

Als je procedure ingewikkeld is of als je het niet eens geraakt met je tegenpartij, kan de zaak niet op de inleidingszitting worden gepleit. Je maakt dan je standpunt duidelijk via conclusies.

De rechter bepaalt op de inleidingszitting de datum waarop de partijen kunnen pleiten (bijvoorbeeld over 8 maanden).
Voordien krijgt iedere partij de mogelijkheid om 1 of meerdere conclusies te schrijven. Om iedere partij de kans te geven om zijn argumenten rustig voor te bereiden, worden bij het begin van de procedure conclusietermijnen afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de pleitdatum.

De verweerder schrijft als eerste zijn/haar conclusie, want de eiser heeft zijn/haar standpunt al duidelijk gemaakt in de dagvaarding of het verzoekschrift.

Bij een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT) regelen de partners zelf – met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen.

Bij een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen uiteindelijk het slachtoffer worden.

Relatiebemiddeling (via een familiaal bemiddelaar), is het begeleiden van koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, om hun spanningsvelden in de relatie duidelijk in kaart te brengen.

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over de relatie nog een optie is dan kan relatiebemiddeling een oplossing zijn.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart. Hiermee kunnen ze dan samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden.

Relatiebemiddeling kan in veel gevallen relatieproblemen oplossen, zodat met nieuwe moed men verder kan bouwen aan de relatie.

Relatiebemiddeling kan dus leiden tot 3 keuze mogelijkheden:

 • opnieuw volop voor de relatie gaan
 • kiezen voor een tijdelijke afkoelingsperiode
 • beslissen om uit elkaar te gaan

De bemiddelaar kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.

Relatietherapie (via een relatietherapeut), is het begeleiden van koppels die hun relatie nog een kans willen geven door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten.

Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie.

Indien er onvoldoende inkomsten beschikbaar zijn kan men toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om op rechtsbijstand via de overheid beroep te kunnen doen mag het inkomen echter niet te hoog zijn, eveneens zijn er strikte voorwaarden. Meer informatie (dd. sept. 2020) betreffende over wie zich kan beroepen op rechtsbijstand, de voorwaarden en de inkomensgrenzen.

Indien 1 of meerdere partijen voldoen aan de voorwaarden kan er een verzoekschrift worden opgesteld en ingediend bij het Bureau van Rechtsbijstand.

Alle deze documenten moeten in één van de drie landstalen zijn opgemaakt (Nederlands, Frans of Duits)!

Uittreksel van de huwelijksakte:
Niet ouder dan 6 maand.
Aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Indien gehuwd en afgesloten, kopij van de laatste huwelijksovereenkomst:
Niet ouder dan 6 maand.

Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

Indien ongehuwd (feitelijk of wettelijk samenwonenden) en afgesloten, kopij van het laatste samenlevingscontract:
Niet ouder dan 6 maand.

Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

Een uittreksel van de geboorteakten:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 6 maand.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Bewijs (getuigschrift) van inschrijving in de woonplaats:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 15 dagen.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

Bewijs (getuigschrift) van nationaliteit:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 15 dagen.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid samen hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.