wij blijven geopend maar houden rekening met de Corona / Covid-19 maatregelen

FAQ TARIEVEN:

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.

Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien uw telefonische oproep niet persoonlijk wordt beantwoord, gelieve dan een boodschap na te laten op het antwoordapparaat, waarbij u duidelijk aangeeft:

  • uw naam en voornaam
  • datum en uur van de afspraak

Indien u echter laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

  • bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak
  • bij een annulatie binnen 24 uur of nadien, zal er een vergoeding aangerekend worden van 100% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.
  • bij het niet komen opdagen, zal er steeds 100% aan het tarief van de gemiste afspraak worden aangerekend!

Wanneer je onvoorzien later aanwezig (zoals vb file, vertraging openbaar vervoer, weeromstandigheden, …) zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141.

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort of worden geannuleerd aan hetzelfde geldende tarief!

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, dan blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Enkel wanneer jullie beide eigenaar zijn van een huis (onroerend goed), dient een notaris te worden geraadpleegd.
Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk om de afspraken die werden aangegaan (eventuele inkoop) tijdens het bemiddelingsgesprek ivm het huis, in een notariële akte neer te schrijven.

Het opmaken van een overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.

Indien er geen overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) moet worden opgemaakt, dan zijn er natuurlijk ook geen dossierkosten hieromtrent.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

  • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
  • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Notaris:

  • uittreksel huwelijksakte
  • alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 75€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Gerechtskosten:
in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.

Andere:
Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

Rechtsbijstandverzekeringen!
De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Meer info?
Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

OPGELET: Deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Indien er onvoldoende inkomsten beschikbaar zijn kan men toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om op rechtsbijstand via de overheid beroep te kunnen doen mag het inkomen echter niet te hoog zijn, eveneens zijn er strikte voorwaarden. Meer informatie (dd. sept. 2020) betreffende over wie zich kan beroepen op rechtsbijstand, de voorwaarden en de inkomensgrenzen.

Indien 1 of meerdere partijen voldoen aan de voorwaarden kan er een verzoekschrift worden opgesteld en ingediend bij het Bureau van Rechtsbijstand.

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.