Individuele coaching2019-11-06T15:20:39+01:00
ademTIJD ®

VOOR GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PERSOONLIJKE VRAAGSTUKKEN EN BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE SITUATIES EN CONFLICTEN

“spreken in vertrouwen, luisteren zonder oordeel”

INDIVIDUELE COACHING

ZORGEN, VRAGEN, TWIJFELS, STRESS, PRIKKELBAARHEID, PIEKEREN, ANGSTEN, VERDRIET …

HSP, BURN-OUT, BORE-OUT, PERFECTIONISME, RELATIE…

Wordt het allemaal even ‘te’ veel?

Er klopt iets niet… maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

Signalen zijn voorbodes van een komend probleem, is alles zomaar toevallig… of is er meer aan de hand?

Het is opnieuw TIJD om letterlijk op ADEM te komen… jezelf bewust opnieuw ontdekken…

ademTIJD, als gecertificeerd Coach, kan hierbij helpen…

Individuele coaching
 • door het stellen van nieuwe doelen en het zetten van stappen om deze te bereiken

 • om meer grip op het leven of werk te krijgen om daardoor zaken opnieuw zinvol in het juiste perspectief te kunnen plaatsen en je draagkracht en zelfvertrouwen te vergroten

 • om een groter bewustzijn te vormen van je eigen denken en handelen in je huidige context

Hoe wordt er tewerk gegaan?

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek bespreken we de situatie en bekijken we waar de probleemstelling of de knopen zitten… daarna wordt er duidelijkheid geschept in het doel voor coaching.

In de daarop volgende sessies wordt hieraan verder gewerkt.

Aangezien iedere coaching verschillend is, worden er bij de volgende sessies en dit voor elke problematiek… een effectieve techniek, gesprek of methode toegepast, dit aangepast aan uw persoonlijkheid en situatie.

Inzicht krijgen:

waar loop je tegen aan?
wat doet dit met jou?
hoe komt dit?

Het concretiseren van je doel:

wat wil je? Welke opties heb je?
welke opties heb je?
wat zijn de implicaties hiervan?
wat moet er hiervoor veranderen?

Bepalen van acties:

wat ga je concreet doen om je doel te realiseren?
hoe pak je dit aan?
wat heb je hiervoor nodig?

Het is de bedoeling dat jij aan het woord bent. Jij mag je verhaal, zorgen, problemen, vragen, enz. vertellen waarbij er met volle aandacht en in alle vertrouwen naar jou wordt geluisterd… ademTIJD helpt je daarbij als gids, als richtingaanwijzer… zonder te oordelen.

ademTIJD begeleidt jou naar meer rust en ruimte door je met aandacht en respect terug in contact te brengen met jouw lichaam en geest, en daarmee met jezelf en het leven.

Er wordt geluisterd naar jouw verhaal om je in alle eenvoud te gidsen en het leven makkelijker te maken.

Het is de visie van ademTIJD om je in een zo kort mogelijk traject te helpen.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JIJ nodig hebt!

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij individuele coaching waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 25€.

Individueel gesprek:

50 € /per uur
Afspraak maken

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij individuele coaching waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 25€.

Individueel
gesprek:

50 € /per uur
Afspraak maken

TIP :
Controleer altijd even of coach gesprekken eventueel gedeeltelijk terugbetaald kunnen worden via je ziekenfonds!

ANNULATIE :
E
en afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak. Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast individuele coaching biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
bemiddeling bij scheiding
herstelbemiddeling
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Logo Integrale Coach ademTIJD
Logo erkend Bemiddelaar FBC ademTIJD

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast individuele coaching biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
bemiddeling bij scheiding
herstelbemiddeling
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Veelgestelde vragen

INDIVIDUELE COACHING

Wat is traumatherapie?2019-09-20T11:08:39+01:00

Alles wat je tegenkomt in je leven dat niet stroomt, waar weerstand zit, heeft te maken met een onderliggend trauma. Als je deze definitie hanteert, dan kom je snel tot de vaststelling dat we allemaal heel veel situaties kennen waarin trauma speelt.
Van zodra iemand vecht, vlucht of vastloopt, zonder daar zelf nog veel grip op te hebben, is er sprake van trauma. Dit wil zeggen dat ons lichaam overneemt en ons hoofd de controle verliest.

Traumatherapie zorgt ervoor dat de bevroren energie van het trauma weer in beweging kan komen.

Wat is mindfulness?2019-09-20T11:06:34+01:00

Dit is een aandachtstraining die je beter leert omgaan met je lichaam in het “nu” zonder te oordelen.

Mindfulness is aandacht geven aan dingen zoals ze op dit moment feitelijk zijn, zonder erover te oordelen. Je stapt uit je verstand met zijn neiging om steeds maar goed- en af te keuren.

Je neemt het hier en nu rechtstreeks zintuiglijk waar zoals het is – en laat het zijn zoals het is, zonder te oordelen.

Wat is HSP?
Ben ik een HSP’er?
2019-10-12T23:27:13+01:00

Sommige mensen hun zintuigen zijn gevoeliger dan gemiddeld:

 • ben je extra gevoelig voor licht, geur, geluid, aanrakingen, stemmingen, sfeer.. en geraak je snel overprikkeld?
 • heb je vaak behoefte aan orde en rust?
 • pieker je veel?
 • ben je snel emotioneel?
 • kan je heel moeilijk nee zeggen en je grenzen stellen?
 • pik je heel snel non-verbale signalen op en lees je tussen de regels door?
 • neem je vaak spanningen, energie en trillingen waar?

Herken jij jezelf in bovenstaande zaken, dan ben je waarschijnlijk hoogsensitief.
Op de werkvloer betekent dit als HSP’er vaak dat je meer vatbaar bent voor stress en zodus ook voor burn-out!

Wat is het verschil tussen een coach en therapeut?
Wat is het verschil tussen coaching en therapie?
2019-09-20T11:07:13+01:00

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die de persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken behaald kunnen worden.

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de klant. Daarbij staan de doelstellingen van de klant zelf centraal, hoewel er ook oog is voor het welbevinden van de klant.

Het uitgangspunt bij vormen van coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Wat is een coach wandelgesprek?2019-09-25T11:02:12+01:00

Is de drempel om ademTIJD binnen te stappen te groot voor jou, dan kan een coach wandelgesprek een alternatief zijn.

Veel mensen worden makkelijker ontspannen tijdens het wandelen, het is alsof je inwendig in beweging komt door te stappen. Wandelen is een natuurlijk ‘antidepressivum’, het heeft een positief effect op je stemming en gedachten. Positieve gevoelens worden versterkt en tobben en angst nemen af. Bovendien is het goed voor onze gezondheid en heeft de natuur een rustgevend effect.

Je kan met ademTIJD een wandeling maken op het strand van Heist-aan-zee , terwijl er wordt geluisterd naar jouw verhaal. Net zoals in de praktijk kan je tijdens een wandelgesprek spreken over de meest uiteenlopende onderwerpen. ademTIJD is er voor jou, jij staat centraal en jij beslist over het verloop van het gesprek.

De wandelgesprekken vinden plaats in alle vertrouwelijkheid.

Het tempo van de wandeling is afhankelijk van jouw mogelijkheden, de wandeling is individueel en huisdieren zijn niet toegelaten!
Een wandelgesprek duurt max. 1 uur.

Wat is coaching?2019-10-12T23:30:39+01:00

Het uitgangspunt bij coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder gelukkig.

Coaching zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut, waardoor men kan groeien en daardoor meer voldoening en met plezier in balans kan leven. Er worden eveneens manieren gevonden en ontwikkeld die de persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken behaald kunnen worden.

 • een groter bewustzijn krijgen van het eigen denken en handelen
 • begrip vormen voor de eigen situatie en omstandigheden
 • een grotere grip op het leven
 • zaken leren in het juiste perspectief te plaatsen
 • jezelf ontdekken, doelen stellen en het zetten van de stappen om ze te bereiken.

Er wordt steeds gezocht naar welke coachmethode voor jou werkt!

Zodus begeleidt ademTIJD mensen met een verlangen naar meer rust en ruimte door hen met aandacht en respect terug in contact te brengen met hun lichaam en geest, en daarmee met zichzelf en het leven.

Een coach heeft echter enkel een prestatiemandaat, geen resultaatcontract!

Wat is burn-out of bore-out?2019-10-12T23:28:26+01:00

Bij een burn-out, meestal opgebouwd over vele jaren, is een volledige onbalans ontstaan (meer, beter, verder, langer…), waardoor plots niks meer werkt. Het treft net diegenen die de beste resultaten willen halen, het diepst gaan, het meest verlangen. Maw leven voor je job, en net daardoor onderuit gaan.
Bij bore-out staat dan weeral verveling en zinloosheid voorop.

Het persoonlijk begeleiden (preventief en curatief) naar meer energie en draagkracht om daarna opnieuw correct te kunnen doseren, ontladen, bewegen en te reageren.

ademTIJD geeft je inzicht en uitleg, waarbij de aanpak zeer concreet is met veel praktische tips.

Wat is ademhalingstherapie?2019-09-20T11:06:00+01:00

Dit is bewust opnieuw leren ademen om je ademhaling te sturen tot meer rust en evenwicht.

De adem is onlosmakelijk met ons menszijn verbonden, hij is de drager van de levenskracht.
Door ademoefeningen worden blokkades opgelost en wordt de levensenergie in beweging gebracht. Dit leidt tot harmonisatie en stabilisatie van het ganse lichaam.

Je leert bewuster en meer ontspannen met deze levensenergie om te gaan, met vertrouwen te leven, zonder angst, minderwaardigheid of complexen.

Waarom gaan mensen naar een coach?2019-09-25T11:21:15+01:00
 • omdat ze voelen dat er meer uit hun leven te halen is… ze weten echter niet of slechts vaag wat dit ‘meer’ dan wel zou kunnen zijn en hoe ze het moeten bereiken
 • omdat ze meer rust in hun leven willen
 • omdat ze beter met hun tijd willen leren omgaan
 • omdat ze assertiever willen zijn
 • omdat ze steeds op dezelfde obstakels botsen die hen verhinderen om hun doelen te bereiken
 • omdat ze de sprong naar iets nieuws wel willen maken, maar niet durven
 • omdat hun leven chaos (geworden) is en ze niet weten hoe ze uit die chaos moeten uitkomen om orde te scheppen
 • omdat ze moeite hebben met keuzes maken
 • omdat ze beter willen leren communiceren
 • omdat ze betere relaties willen

Zodus begeleidt ademTIJD mensen met een verlangen naar meer rust en ruimte door hen met aandacht en respect terug in contact te brengen met hun lichaam en geest, en daarmee met zichzelf en het leven.

Een coach heeft echter enkel een prestatiemandaat, geen resultaatcontract!

Uitblijven van effect?2019-09-20T11:03:15+01:00

Wanneer klachten onverminderd blijven bestaan dan zijn daar redenen voor…
Dit kan leiden tot een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm wat op dat moment beter past.

Is er een regeling terugbetaling voorzien via het ziekenfonds?2019-09-20T11:04:00+01:00

Behandelingen op doktersvoorschrift kunnen niet worden terugbetaald via het ziekenfonds. ademTIJD mag geen getuigschriften voor verstrekte hulp schrijven zoals een medische zorgverlener (dokter, kinesitherapeut, …) dit doet.

Desondanks zijn er in België  een aantal ziekenfondsen die prestaties relaxatietherapie geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden.

Het is aan te raden zelf contact op te nemen met je ziekenfonds waarbij je bent aangesloten voor meer informatie hieromtrent. Indien er een formulier moet worden ingevuld, dan breng je dit best mee bij de eerste afspraak!

ALGEMEEN

Wat met de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid?2019-09-22T10:00:46+01:00

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.
ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en of oplossingen, noch financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant van behandeling uit te sluiten.

Wat doe ik als ik onvoorzien later zal zijn / in de file sta?2019-09-22T09:46:09+01:00

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve me dan meteen telefonisch te contacteren op het nummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of geannuleerd. 

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

 

Minderjarig?2019-09-22T10:31:16+01:00

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Is er parking voorzien?2019-10-05T11:40:57+01:00

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend” of “blauwe zone” parkeren! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD
Is er openbaar vervoer aanwezig in de buurt?2019-10-05T11:40:00+01:00

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge. 

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Hoe kan ik een gemaakte afspraak annuleren?2019-09-22T09:41:23+01:00

Als je een afspraak maakt, dan reserveert ademTIJD voor jou exclusief tijd en ruimte, dus wordt er verwacht dat je ook langskomt.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien dit voorkomt binnen de 48 uur voor de afspraak, wordt er een vergoeding gevraagd om 50% van deze uitgestelde of geannuleerde sessie te betalen.

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

Hoe kan ik betalen?2019-10-12T23:26:32+01:00

ademTIJD werkt steeds directe betaling, na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

GSM uit!2019-09-22T09:57:23+01:00

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek en/of therapie door je GSM op voorhand uit te schakelen.