LIFE COACHING
CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en conflict situaties

BEMIDDELEN

Wat is nu eigenlijk bemiddelen?

VERTROUWELIJK - VRIJWILLIG - ONAFHANKELIJK - ONPARTIJDIG

Bemiddelen zijn gesprekken over het ontstaan, de escalatie(s) en de oplossing van conflicten.


Bemiddeling zijn volstrekt vertrouwelijke gesprekken, begeleid door een erkend bemiddelaar, tussen partijen in een conflict welke steeds vrijwillig aanwezig zijn. Belangrijk daarbij is dat alle gesprekken en onderhandelingen evenals alle documenten die werden overgemaakt tijdens de bemiddeling door de partijen en de bemiddelaar strikt vertrouwelijk zijn. Deze mogen NIET worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve, scheidsrechterlijke of enig andere procedure. Zij zijn tevens niet toegelaten als bewijs, ook niet als buitengerechtelijke erkentenis.

De bemiddelaar stelt zich meerzijdig partijdig op en ziet erop toe dat elke partij gelijkwaardig aan bod komt om zijn belangen (behoeften/wensen) te uiten, zodat daar gepast rekening mee gehouden kan worden.


Tijdens deze bemiddelingsgesprekken worden de standpunten van alle partijen aanhoort waarbij men zoekt naar de (vaak onderliggende) belangen (wensen/behoeften) van alle partijen in het conflict om daardoor door de partijen autonoom (zelf en gezamenlijk) tot een werkbare en voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen.


Hierbij is belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen. Tijdens de bemiddeling moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen, indien partijen niet over de nodige informatie beschikken, kan die gegeven worden door de bemiddelaar of door derden (boekhouders, fiscalisten, psychologen, advocaten, ... enz.)


Het is nooit te laat om (alsnog) te kiezen voor bemiddeling, vandaag wordt immers vanuit de rechtbank bemiddeling sterk aangemoedigd!

DE BEMIDDELAAR:

 • is door de overheid wettelijk erkend (Gerechtelijk Wetboek wetsartikel 1727 § 6)

 • is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • begeleidt/bewaakt het bemiddelingsproces en de communicatie

 • geeft en ontneemt het woord aan de partijen

 • voert geen druk uit, vormt geen oordeel

 • informeert enkel, reikt geen oplossingen of (juridische) adviezen aan

 • staat bij wet onder beroepsgeheim

 • kan niet als getuige worden opgeroepen (verschoningsrecht)

 • houdt zich aan wettelijke (openbare orde), deontologische bepalingen en de belangen van minderjarige kinderen

DE CONFLICT PARTIJEN:

 • beslissen ZELF en niet de rechtbank/rechter

 • houden ZELF controle over de zaak en niet de advocaten

 • erkennen dat er een conflict is

 • zijn bereid om tot een oplossing te komen (inspanningsverbintenis)

 • zijn bereid te luisteren naar elkaar en actief & constructief mee te werken

 • aanvaarden bemiddeling als proces

 • aanvaarden bemiddelaar als persoon

 • verschaffen alle informatie zo juist en zo volledig mogelijk

 • houden zich aan de communicatieregels ivm respect en beleefdheid

Wat zijn de voordelen van bemiddelen?

Bemiddeling is een alternatieve manier om een conflict op te lossen buiten de rechtbank, bij bemiddeling beslissen de partijen immers zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost, waarbij ruimte voor creativiteit en flexibiliteit centraal staat.


 • Bemiddeling is een alternatieve manier om een conflict op te lossen buiten de rechtbank, bij bemiddeling beslissen de partijen immers zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost, waarbij ruimte voor creativiteit en flexibiliteit centraal staat.
  M
  aw de oplossing wordt NIET opgelegd door iemand anders (bemiddelaar, rechter, rechtbank, ...)

 • Bemiddeling is minder tijdrovend, maw SNELLER

 • Bemiddeling is GOEDKOPER

 • Bemiddeling is altijd vertrouwelijk

 • Bemiddeling is minder belastend, bij andere procedures (zoals vb. de rechtbank) wordt immers vaak ‘de vuile was' buiten gehangen en wordt alles veelal ‘aangedikt’ om te overtuigen

 • Wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling, kan later niet (met uitzondering met andere gemaakte afspraken) in een rechtszaak worden gebruikt

 • Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen hersteld, een bemiddelaar helpt immers de partijen om te praten en te onderhandelen zodat er ruimte en respect ontstaat voor elkanders verschillende standpunten

 • Bemiddeling is DUURZAAM, het vermijdt toekomstige conflicten! Partijen zijn namelijk na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een eventueel nieuwe meningsverschillen op een goede en constructieve manier aan te pakken


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
D
oor de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) erkend en gemachtigd Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail
info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen
®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden