BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES


bij spanningen
moeilijke momenten
en conflict situaties

BEMIDDELEN

Wat is bemiddelen?

VERTROUWELIJK - VRIJWILLIG - ONAFHANKELIJK - ONPARTIJDIG

Bemiddelen zijn gesprekken over het ontstaan, de escalatie(s) en de oplossing van conflicten.


Bemiddeling zijn volstrekt vertrouwelijke gesprekken, begeleid door een erkend bemiddelaar, tussen partijen in een conflict welke steeds vrijwillig aanwezig zijn. Belangrijk daarbij is dat alle gesprekken en onderhandelingen evenals alle documenten die werden overgemaakt tijdens de bemiddeling door de partijen en de bemiddelaar strikt vertrouwelijk zijn. Deze mogen NIET worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve, scheidsrechterlijke of enig andere procedure. Zij zijn tevens niet toegelaten als bewijs, ook niet als buitengerechtelijke erkentenis.

De bemiddelaar stelt zich meerzijdig partijdig op en ziet erop toe dat elke partij gelijkwaardig aan bod komt om zijn belangen (behoeften/wensen) te uiten, zodat daar gepast rekening mee gehouden kan worden.


Tijdens deze bemiddelingsgesprekken worden de standpunten van alle partijen aanhoort waarbij men zoekt naar de (vaak onderliggende) belangen (wensen/behoeften) van alle partijen in het conflict om daardoor door de partijen autonoom (zelf en gezamenlijk) tot een werkbare en voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen.


Hierbij is belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen. Tijdens de bemiddeling moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen, indien partijen niet over de nodige informatie beschikken, kan die gegeven worden door de bemiddelaar of door derden (boekhouders, fiscalisten, psychologen, advocaten, ... enz.)


Het is nooit te laat om (alsnog) te kiezen voor bemiddeling, vandaag wordt immers vanuit de rechtbank bemiddeling sterk aangemoedigd!

DE BEMIDDELAAR:

 • is door de overheid wettelijk erkend (Gerechtelijk Wetboek wetsartikel 1727 § 6)

 • is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • begeleidt/bewaakt het bemiddelingsproces en de communicatie

 • geeft en ontneemt het woord aan de partijen

 • voert geen druk uit, vormt geen oordeel

 • informeert enkel, reikt geen oplossingen of (juridische) adviezen aan

 • staat bij wet onder beroepsgeheim

 • kan niet als getuige worden opgeroepen (verschoningsrecht)

 • houdt zich aan wettelijke (openbare orde), deontologische bepalingen en de belangen van minderjarige kinderen

DE CONFLICT PARTIJEN:

 • beslissen ZELF en niet de rechtbank/rechter

 • houden ZELF controle over de zaak en niet de advocaten

 • erkennen dat er een conflict is

 • zijn bereid om tot een oplossing te komen (inspanningsverbintenis)

 • zijn bereid te luisteren naar elkaar en actief & constructief mee te werken

 • aanvaarden bemiddeling als proces

 • aanvaarden bemiddelaar als persoon

 • verschaffen alle informatie zo juist en zo volledig mogelijk

 • houden zich aan de communicatieregels ivm respect en beleefdheid

Wat zijn de voordelen van bemiddelen?

Bemiddeling is een alternatieve manier om een conflict op te lossen buiten de rechtbank, bij bemiddeling beslissen de partijen immers zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost, waarbij ruimte voor creativiteit en flexibiliteit centraal staat.


 • Bemiddeling is een alternatieve manier om een conflict op te lossen buiten de rechtbank, bij bemiddeling beslissen de partijen immers zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost, waarbij ruimte voor creativiteit en flexibiliteit centraal staat.
  M
  aw de oplossing wordt NIET opgelegd door iemand anders (bemiddelaar, rechter, rechtbank, ...)

 • Bemiddeling is minder tijdrovend, maw SNELLER

 • Bemiddeling is GOEDKOPER

 • Bemiddeling is altijd vertrouwelijk

 • Bemiddeling is minder belastend, bij andere procedures (zoals vb. de rechtbank) wordt immers vaak ‘de vuile was' buiten gehangen en wordt alles veelal ‘aangedikt’ om te overtuigen

 • Wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling, kan later niet (met uitzondering met andere gemaakte afspraken) in een rechtszaak worden gebruikt

 • Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen hersteld, een bemiddelaar helpt immers de partijen om te praten en te onderhandelen zodat er ruimte en respect ontstaat voor elkanders verschillende standpunten

 • Bemiddeling is DUURZAAM, het vermijdt toekomstige conflicten! Partijen zijn namelijk na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een eventueel nieuwe meningsverschillen op een goede en constructieve manier aan te pakken

Waarom kiezen voor ademTIJD bij bemiddelen?

Bemiddeling kan een antwoord bieden op vele moeilijke situaties en is immers een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. Het is dus een alternatief voor een juridische strijd bij de rechtbank.


Wie kiest voor een bemiddelingstraject bij ademTIJD, kiest voor een oplossing van een conflict op maat.


Met volledige kennis van zaken help ik conflicterende partijen om zelf tot een aanvaardbare overeenkomst te komen die aan alle behoeften van alle partijen in het conflict tegemoetkomt.


Mijn doel, als erkend bemiddelaar, is immers elke partij in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict een positief, ondersteund gevoel te geven via een kwaliteitsvolle begeleiding.


 • Onafhankelijk, onpartijdig en neutraal

 • Discreet en waarborgt volledige vertrouwelijkheid (beroepsgeheim), maw geen inhoudelijke rapportering of getuigenis naar rechtbank, externen en/of werkgever

 • Via een menselijke aanpak, zonder oordeel en zonder een antwoord of oplossing op te dringen

 • Door het geven van correcte informatie, doch géén advies

 • Stuurt het proces (faciliteren) door het begeleiden van alle partijen zodat iedereen naar elkaars standpunten en belangen luistert

 • Door te helpen bij het opnieuw in dialoog gaan waardoor er ruimte kan komen voor wederzijds begrip

 • Door alle partijen te bevragen wat ze voelen en denken... en daardoor inzicht te krijgen wat nodig is en zodus de basis vormt om zelf te beslissen hoe het verder moet tot een gezamenlijke oplossing

 • Door het uitwerken van een goede regeling met correcte afspraken die de partijen zelf afsluiten en waar alle partijen achter kunnen staan: een eerlijke neutrale en duurzame oplossing in het belang van iedereen

 • Door deze afspraken in een (eventuele) overeenkomst op te maken


ademTIJD, als erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de deontologische code van de erkende bemiddelaars opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1726 van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen. Deze deontologische code werd aangenomen op de algemene vergadering van de FBC op 16 december 2020. Ze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2021.


Lees hier deze deontologische code die ook ademTIJD (Dirk Demolder) heeft onderschreven.


Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.


Bovendien moet - bij bemiddelingsgesprekken - een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail
info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden