KERNPRINCIPES VAN BEMIDDELEN

 • alle gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk

 • alle partijen zijn steeds vrijwillig aanwezig

 • het aanhoren van de standpunten van alle partijen in het conflict
 • het zoeken naar de belangen/behoeften van alle partijen in het conflict
 • het door de partijen zelf en gezamenlijk komen tot een oplossing van het conflict
 • is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis

DE BEMIDDELAAR

 • is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal
 • begeleidt/bewaakt het bemiddelingsproces en de communicatie
 • geeft en ontneemt het woord aan de partijen
 • voert geen druk uit, vormt geen oordeel
 • informeert enkel, reikt geen oplossingen of (juridische) adviezen aan
 • staat bij wet onder beroepsgeheim
 • kan niet als getuige worden opgeroepen
 • houdt zich aan wettelijke en deontologische bepalingen

DE PARTIJEN

 • erkennen dat er een conflict is
 • zijn bereid om tot een oplossing te komen
 • zijn bereid te luisteren naar elkaar en actief & constructief mee te werken
 • aanvaarden bemiddeling als proces
 • aanvaarden bemiddelaar als persoon
 • verschaffen alle informatie zo juist en zo volledig mogelijk
 • houden zich aan de communicatieregels ivm respect en beleefdheid

HEB JE NOG VRAGEN?

Bekijk dan onze rubriek ‘veelgestelde vragen’ indien je nog met vragen zit of extra verduidelijking wilt.

CONTACT

Blijf je met een vraag zitten? Neem dan hier contact op via het contactformulier… wij helpen je graag verder!

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141