ademTIJD ®

VOOR GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PERSOONLIJKE VRAAGSTUKKEN EN BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE SITUATIES EN CONFLICTEN

“spreken in vertrouwen, luisteren zonder oordeel”

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES BELEID

Contact

Deze website is eigendom van ademTIJD.
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®

Contactgegevens:

ademTIJD
Dirk Demolder
Westkapellestraat 101
8301 Knokke-Heist
Tel. 0478/769.141

Ondernemingsnummer: BE 0673.442.987
Bankrekeningnummer: IBAN BE12 0017 8430 4892 – BIC/SWIFT GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande privacyverklaring & cookies beleid.

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de ademTIJD website(s).
ademTIJD hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer.

Conform de wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. ademTIJD kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies beleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Door deze website te gebruiken, erkent de bezoeker de voorwaarden van dit cookiebeleid te hebben gelezen en hiermee aldus akkoord.

Gegevensbeschermingsbeleid

ademTIJD wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan.

ademTIJD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging ademTIJD verzamelde persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact op met ademTIJD (adres zie rubriek Contact).

ademTIJD streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer ademTIJD uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst ademTIJD u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be.

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die ademTIJD verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die ademTIJD verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

ademTIJD treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De gegevens doorgegeven via contactformulieren worden enkel intern gebruikt voor de goede werking van het bestelde product of dienst. De verantwoordelijkheid van de juistheid van deze gegevens ligt bij de aanmelder. 

ademTIJD houdt geen informatie bij over je medische toestand.

Persoonlijke informatie tijdens workshops en opleidingen

Persoonlijke informatie gedeeld tijdens workshops en opleidingen wordt met de nodige discretie behandeld en wordt verzocht door de medecursisten niet te delen met derden. De verantwoordelijkheid van het delen van informatie met medecursisten is voor eigen rekening.

Informatie gedeeld via een evaluatieformulier wordt enkel intern gebruikt voor de verbetering van de opleidingen, met uitzondering van het vakje “website getuigenis” dat we gebruiken voor vermelding op onze website.

Derden

Er worden geen gegevens gedeeld met derden voor publicitaire doeleinden, ook niet met onderaannemers.

Voor nazicht tijdens audits en wettelijke controles worden enkel die gegevens verstrekt waartoe we strikt noodzakelijk en wettelijk verplicht zijn en dit enkel aan personen die daartoe bevoegd zijn.

Boekhoudkundige gegevens worden verwerkt door onze externe boekhouder die gehouden is aan zijn beroepsgeheim.

Wie in onderaanneming werkt voor ademTIJD heeft een onderaannemingsverklaring getekend die inhoudt dat dezelfde houding aangenomen wordt als door ademTIJD zelf inzake discretie en verwerken van persoonlijke gegevens van deelnemers.

Aan de lesgevers wordt geen informatie verstrekt anders dan naam en e-mail adres van de deelnemers.

Videobewaking

ademTIJD beschikt over een videobewakingssysteem die opnames maakt in de gemeenschappelijke ruimtes. Deze beelden worden enkel gebruikt voor uw veiligheid in geval van schade of diefstal. In geval van veiligheidsproblemen kunnen deze beelden met de politie en justitie gedeeld worden.

Sociale media

ademTIJD is, weliswaar beperkt, aanwezigheid op onderstaande sociale media.
Let wel, alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en discretie wordt volledig gegarandeerd!

Facebook: https://www.facebook.com/ademtijd/
Instagram: https://www.instagram.com/ademtijd/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNGbWrTcoizEmrzxX1gxFTw
Twitter: https://twitter.com/ademTIJD
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ddemolder/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ademtijd
Pinterest: https://www.pinterest.com/ademTIJD/

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Wijzigingen

ademTIJD behoudt zich het recht voor om dit privacyverklaring & cookies beleid aan te passen, het verdient aanbeveling om dit privacyverklaring & cookies beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 26 september 2019
Copyright 2016 – 2019 ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden.
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®