RUZIE EN RELATIE BEMIDDELING

Ruzie zorgt voor stress, spanning en verdriet. Doordat er dan ook wantrouwen en onbegrip ontstaat, raakt de communicatie eveneens ernstig verstoord waardoor vaak de emoties erg hoog oplopen.

ademTIJD zorgt ervoor dat de emoties weer bedaren. In de veilige omgeving van de bemiddelaar wordt het conflict uitgesproken en neemt het wederzijdse vertrouwen en begrip weer toe. Hierdoor kan er met respect over het conflict gesproken worden en kan er worden gewerkt aan een mogelijke oplossing.

Ook kan er worden bemiddelt bij relatieconflicten, zoals bij belangrijke meningsverschillen of bij ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.

3-STAPPEN PLAN

Tijdens dit kennismakingsgesprek (intake) met alle partijen, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten.
De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit eerste gesprek verduidelijkt.

Als elke partij bereid is tot samenwerking en kiest voor bemiddeling dan wordt dit kennismakingsgesprek verwerkt in een ‘bemiddelingsprotocol’ die door alle partijen zal worden ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen tussen de partijen onderling en tussen de partijen en de bemiddelaar, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

Op het einde van dit eerste gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken aangaande de meningsverschillen en de daaraan gekoppelde standpunten… samen wordt er gezocht naar een oplossing met concrete afspraken.

  • wat vinden jullie belangrijk?
  • waar hebben jullie nood aan?
  • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
  • wat zijn de implicaties van de oplossing?
  • kan iedereen hier zich in vinden?

De gemaakte afspraken kunnen (optioneel) in een overeenkomst (dading) worden vastgelegd. Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

Bijkomend, kan deze overeenkomst via de rechtbank omgezet worden in een akkoordvonnis of via de notaris in een notariële akte zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht krijgt.

DE VISIE VAN ademTIJD:

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!

Meer info over de visie, missie en waarden van ademTIJD? Volg dan deze link …

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BEMIDDELEN?

WAAROM KIEZEN VOOR BEMIDELING BIJ ademTIJD?

WAT ZIJN DE TARIEVEN VOOR BEMIDDELING?

HEB JE NOG VRAGEN?

Bekijk hier onze ‘veelgestelde vragen’ indien je nog met vragen zit of extra verduidelijking wilt.

CONTACT

Blijf je met een vraag zitten? Neem dan hier contact op via het contactformulier… wij helpen je graag verder!

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141