RUZIES, RELATIECONFLICTEN, (ECHT)SCHEIDING?

Ruzie zorgt voor stress, spanning en verdriet. Doordat er dan ook wantrouwen en onbegrip ontstaat, raakt de communicatie eveneens ernstig verstoord waardoor vaak de emoties erg hoog oplopen.

ademTIJD zorgt ervoor dat de emoties weer bedaren. In de veilige omgeving van de bemiddelaar wordt het conflict uitgesproken en neemt het wederzijdse vertrouwen en begrip weer toe. Hierdoor kan er met respect over het conflict gesproken worden en kan er worden gewerkt aan een mogelijke oplossing.

ademTIJD begeleidt gesprekken met koppels, familieleden, vrienden, groepen… die, na kleine of grote ruzies, opnieuw de draad met elkaar willen opnemen.

Ook kan er worden bemiddelt bij relatieconflicten, zoals bij belangrijke meningsverschillen of bij ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.

OF SCHEIDEN MET ONDERLINGE TOESTEMMING … EN WAT NU?

Als de brokken in een relatie echt niet meer te lijmen zijn… is een (echt)scheiding onvermijdelijk.

Bij een scheiding (gehuwd of feitelijk/wettelijk samenwonend) is er teleurstelling, frustratie, woede en verdriet … emoties die in deze moeilijke periode nogal binnenkomen.

Naast het verwerken van het besluit om te gaan scheiden, zullen er in deze periode ook afspraken moeten worden gemaakt over de toekomst. Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden.

Het is daarom heel belangrijk de zaken goed te regelen voor jezelf, je partner en eventuele kinderen. Een partnerrelatie kan je wel verbreken, maar ouder blijf je immers voor het leven!

In onderling overleg wordt er samen gezocht naar concrete afspraken/regelingen, die vervolgens in een overeenkomst (EOT voor gehuwden) worden vastgelegd, zoals oa woonplaats van de kinderen, objectieve berekening van de onderhoudsbijdrage, verblijfsregeling kinderen, buitengewone kosten, verdeling van goederen/banktegoeden en schulden, de woning, enz …

Afspraken die zijn afgestemd op de behoeften van alle partijen en van de kinderen!

BEMIDDELEN . . . ALLEEN MAAR VOORDELEN !!!

 • Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank.

 • Bemiddeling is minder tijdrovend dan een gerechtsprocedure.

 • Bemiddeling is goedkoper dan een gerechtsprocedure, de partijen delen immers samen de kosten.

 • Bemiddeling is altijd vertrouwelijk.
 • Bemiddeling is minder belastend, bij een procedure voor de rechtbank wordt immers vaak ‘de vuile was’ buiten gehangen en wordt alles veelal ‘aangedikt’ om de rechter te overtuigen.

 • Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen hersteld, een bemiddelaar helpt immers de partijen om te praten en te onderhandelen zodat er ruimte en respect ontstaat voor elkanders verschillende standpunten.

 • Bemiddeling vermijdt toekomstige conflicten, partijen zijn namelijk na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

 • Bij bemiddeling beslissen partijen zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost, maw de oplossing wordt niet opgelegd door een rechter.

WAAROM KIEZEN VOOR BEMIDDELING BIJ ademTIJD?

Bemiddeling kan een antwoord bieden op vele moeilijke situaties en is immers een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. Wie kiest voor een bemiddelingstraject bij ademTIJD, kiest voor een oplossing van een conflict op maat.


Met volledige kennis van zaken help ik zowel particulieren als bedrijven om zelf tot een aanvaardbare overeenkomst te komen die aan alle behoeften van alle partijen in het conflict tegemoetkomt.

Mijn doel, als erkend bemiddelaar gespecialiseerd in familiale en sociale zaken, is immers elke partij in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict een positief, ondersteund gevoel te geven via een kwaliteitsvolle begeleiding.

 • onafhankelijk en onpartijdig

 • waarborgt vertrouwelijkheid (beroepsgeheim)

 • via een menselijke aanpak, zonder oordeel

 • door het geven van correcte informatie

 • door het begeleiden van alle partijen zodat iedereen naar elkaars standpunten en belangen luistert

 • door te helpen bij het opnieuw in dialoog gaan waardoor er ruimte kan komen voor wederzijds begrip

 • door alle partijen te bevragen wat ze voelen en denken… en daardoor inzicht te krijgen wat nodig is en zodus de basis vormt om samen te beslissen hoe het verder moet

 • door het uitwerken van een goede regeling met correcte afspraken die de partijen zelf afsluiten en waar alle partijen achter kunnen staan: een eerlijke neutrale en duurzame oplossing in het belang van alle partijen, ook de kinderen

 • door deze afspraken in een (eventuele) overeenkomst op te maken

HOE WORDT ER TE WERK GEGAAN?

Tijdens dit kennismakingsgesprek met alle partijen, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten.
De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit eerste gesprek verduidelijkt.

Als elke partij bereid is tot samenwerking en kiest voor bemiddeling dan wordt dit kennismakingsgesprek verwerkt in een ‘bemiddelingsprotocol’ die door alle partijen zal worden ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen tussen de partijen onderling en tussen de partijen en de bemiddelaar, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

Dit eerste bemiddelingsgesprek (intake) duurt meestal anderhalf uur aan een vast tarief van 100 €. Na dit gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken aangaande de meningsverschillen en de daaraan gekoppelde standpunten… samen wordt er gezocht naar een oplossing met concrete afspraken.

 • wat vinden jullie belangrijk?
 • waar hebben jullie nood aan?
 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
 • wat zijn de implicaties van de oplossing?
 • kan iedereen hier zich in vinden?
Bij bemiddeling ruzie(s):

De gemaakte afspraken kunnen dan (optioneel) in een overeenkomst worden vastgelegd. Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

Bijkomend, kan deze overeenkomst via de rechtbank omgezet worden in een akkoordvonnis of via de notaris in een notariële akte zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht krijgt.

Bij bemiddeling (echt)scheiding:

De overeenkomst (EOT voor gehuwden) wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door beide partners.

Na het ondertekenen wordt deze overeenkomst (regelingsakte) aan de bevoegde rechtbank bezorgt voor uitvoering (Familierechtbank).

DE VISIE VAN ademTIJD:

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!

Meer info over de visie, missie en waarden van ademTIJD? Volg dan deze link …

TARIEF:

Praktijkgeprek: 50€ /per partij, per uur
Videogesprek: 50€ /per partij, per uur

DOSSIERKOSTEN:

500€ /per dossier

Dossierkosten zijn er uiteraard ENKEL alleen maar als er verslagen, overeenkomsten (dading, EOT, ouderschapsovereenkomst, … ) of verzoekschriften moeten worden opgemaakt!

Bij gesprekken, therapie, advies of begeleiding zijn er géén dossierkosten!

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

ZIT JE NOG MET EEN VRAAG OF WENS JE NOG WAT EXTRA VERDUIDELIJKING?

FAQ algemeen:

De praktijk van ademTIJD bevindt zich in Knokke-Heist, in een rustig aangepast kader en een serene sfeer, met garantie voor privacy!

Westkapellestraat 101, 8301 Knokke-Heist

Routebeschrijving

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.

Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien uw telefonische oproep niet persoonlijk wordt beantwoord, gelieve dan een boodschap na te laten op het antwoordapparaat, waarbij u duidelijk aangeeft:

 • uw naam en voornaam
 • datum en uur van de afspraak

Indien u echter laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

 • bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak
 • bij een annulatie binnen 24 uur of nadien, zal er een vergoeding aangerekend worden van 100% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.
 • bij het niet komen opdagen, zal er steeds 100% aan het tarief van de gemiste afspraak worden aangerekend!

Wanneer je onvoorzien later aanwezig (zoals vb file, vertraging openbaar vervoer, weeromstandigheden, …) zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141.

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort of worden geannuleerd aan hetzelfde geldende tarief!

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.

Via deze link plan je jouw treinreis.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Het is STRIKT verboden om audio & video opnames en/of foto’s te maken tijdens (video)gesprekken, sessies of workshops.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

De voertaal tijdens sessies is Nederlands (indien anders, worden kosten aangerekend voor een beëdigde tolk).

FAQ familiale bemiddeling:

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk – wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Enkel wanneer jullie beide eigenaar zijn van een huis (onroerend goed), dient een notaris te worden geraadpleegd.
Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk om de afspraken die werden aangegaan (eventuele inkoop) tijdens het bemiddelingsgesprek ivm het huis, in een notariële akte neer te schrijven.

Bemiddelen kan niet altijd worden aanzien als ‘het’ geschikte middel om elk conflict op te lossen… bemiddelen is een zeer effectieve methode, maar lang niet in alle conflict situaties!

Een bemiddelaar is steeds onpartijdig en kan daarom nooit in een bemiddelingsgesprek een adviserende rol aannemen en dus ook geen vroegtijdige analyse van het conflict uitvoeren. Bij het begin van een bemiddelingsgesprek kan er dus nooit een alternatieve behandelmethode worden gekozen.

Hoe vroeger een conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe meer zicht op een ander(e) kansrijke behandelmethode(s) en geschikte behandelaar(s). Hoe later deze conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe minder de cliënten een alternatieve behandelmethode(s) of behandelaar(s) nog een kans zullen gunnen.

Als conflictadviseur kan ademTIJD helpen bij:

 • vragen met betrekking tot een bestaand conflict
 • hulp om een conflict te voorkomen
 • hulp om escalatie van een bestaand conflict te voorkomen
 • hulp bij het oplossen van een bestaand conflict
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelmethode (doorverwijzen)
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelaar (doorverwijzen)

Ja natuurlijk… doch enkel in onderling overleg via bemiddeling en niet meer over de eerder gemaakte afspraken van vereffening en verdeling!

Een nieuw ouderschapsbemiddeling kan immers ontstaan bij situaties zoals een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin of ouder wordende kinderen.

De verblijfsregeling of de kostenregeling kan eveneens herbekeken worden… maar meestal met fiscale gevolgen.

Tenslotte zal de rechter steeds een beslissing nemen in het belang van het kind.

Of u een advocaat of een bemiddelaar inschakelt bij een echtscheiding hangt af van een aantal zaken:

 • praten jullie nog met elkaar?
 • wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
 • zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
 • bent u gedagvaard?

Een advocaat werkt voor één partij namelijk zijn of haar cliënt. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures.

Een bemiddelaar daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken.

ADVOCAAT BEMIDDELAAR
werkt voort één cliënt werkt voor beide partijen
is onafhankelijk is onafhankelijk
is partijdig, kiest voor zijn cliënt neutraal en onpartijdig, kiest geen partij
geeft raad en verdedigt zijn cliënt informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken
focus op het belang van zijn cliënt focus op de belangen van alle betrokkenen
gebonden aan beroepsgeheim gebonden aan beroepsgeheim
pleit opdat zijn cliënt zou winnen faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan
het resultaat is een uitspraak door de rechter het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de uitvoeringskracht van vonnis krijgt
kost voor 1 cliënt 1 kost voor alle partijen samen

Jawel, zowel gehuwden als feitelijk en wettelijk samenwonenden kunnen bij een familiaal bemiddelaar terecht voor scheidingsbemiddeling.

Gehuwden:
het huwelijk wordt afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Feitelijk samenwonenden:
vraagt totaal geen formaliteiten.

Wettelijk samenwonenden:
vereist een verklaring daartoe aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, wat enkel kan op voorwaarde dat geen van de partners reeds gehuwd is.

Het opmaken van een overeenkomst (EOT, ouderschapsovereenkomst of dading) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.

Indien er geen overeenkomst (EOT, ouderschapsovereenkomst of dading) moet worden opgemaakt, dan zijn er ook geen dossierkosten hieromtrent.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

 • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Notaris:

 • uittreksel huwelijksakte
 • alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 75€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Gerechtskosten:
in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.

Andere:
Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

Rechtsbijstandverzekeringen!
De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Meer info?
Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

OPGELET: Deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.

Bovendien moet – bij bemiddelingsgesprekken – een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.

Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.

Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.

Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Een EOT scheidingsovereenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) is een document waarin u en uw partner samen afspraken hebben vastgelegd rondom de echtscheiding.

De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst)
 • afspraken rond conflictbeheersing

Een ouderschapsovereenkomst is een overeenkomst voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders.

Een ouderschapsovereenkomst bestaat uit:

 • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen
 • hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)
 • eventueel bijkomende afspraken

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.

Opgelet!
Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.

Maar, wat is dan de verplichte gerechtelijke bemiddeling (Art. 1734 G.W.)?
Net als vroeger kan de rechter – op vraag van alle partijen of op eigen initiatief maar met akkoord van de partijen – een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Belangrijke nieuwigheid is dat de rechter de gerechtelijke bemiddeling ook kan bevelen als niet alle partijen daarmee akkoord zijn.
Hij kan dit bevelen als hij meent dat verzoening echt wel mogelijk is. Hij doet dat ambtshalve of op vraag van een partij.

Hij kan dat doen op:

 • de inleidingszitting (de eerste zitting van het proces voor de rechtbank)
 • op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar een nabije datum
 • op een zitting, die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder, is bepaald.

Hij kan die gerechtelijke bemiddeling enkel bevelen na het horen van de partijen. En wanneer blijkt dat geen enkel partij gerechtelijke bemiddeling ziet zitten, kan hij de bemiddeling niet bevelen.

Tegen het bevel tot gerechtelijke bemiddeling staat geen rechtsmiddel open. De opstart van de gerechtelijke bemiddeling kan dus niet op die manier vertraagd worden.

Maximum termijn voor een gerechtelijke bemiddeling is 6 maand, maar mits onderlinge toestemming van de partijen kan men verzoeken tot een nieuwe termijn of vragen dat de bemiddelingsprocedure wordt voortgezet.

Ter info:
Conclusietermijnen zijn de data waarop de partijen hun conclusies (schriftelijk document met de argumenten van de advocaat) bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij.

Als je procedure ingewikkeld is of als je het niet eens geraakt met je tegenpartij, kan de zaak niet op de inleidingszitting worden gepleit. Je maakt dan je standpunt duidelijk via conclusies.

De rechter bepaalt op de inleidingszitting de datum waarop de partijen kunnen pleiten (bijvoorbeeld over 8 maanden).
Voordien krijgt iedere partij de mogelijkheid om 1 of meerdere conclusies te schrijven. Om iedere partij de kans te geven om zijn argumenten rustig voor te bereiden, worden bij het begin van de procedure conclusietermijnen afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de pleitdatum.

De verweerder schrijft als eerste zijn/haar conclusie, want de eiser heeft zijn/haar standpunt al duidelijk gemaakt in de dagvaarding of het verzoekschrift.

Bij een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT) regelen de partners zelf – met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen.

Bij een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen uiteindelijk het slachtoffer worden.

Alle deze documenten moeten in één van de drie landstalen zijn opgemaakt (Nederlands, Frans of Duits)!

Uittreksel van de huwelijksakte:
Niet ouder dan 6 maand.
Aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Indien gehuwd en afgesloten, kopij van de laatste huwelijksovereenkomst:
Niet ouder dan 6 maand.

Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

Indien ongehuwd (feitelijk of wettelijk samenwonenden) en afgesloten, kopij van het laatste samenlevingscontract:
Niet ouder dan 6 maand.

Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

Een uittreksel van de geboorteakten:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 6 maand.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Bewijs (getuigschrift) van inschrijving in de woonplaats:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 15 dagen.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

Bewijs (getuigschrift) van nationaliteit:
De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Niet ouder dan 15 dagen.
Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid samen hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.