LIFE COACHING
CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en conflict situaties

FAQ - LIFE COACHING

Individuele begeleiding en NADIEN samen bemiddelen... kan dit?

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!


ademTIJD als hoedanigheid van bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van ALLE partijen.


Een bemiddelaar is immers een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk - wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.


Indien er één van de partijen zich reeds heeft laten adviseren of persoonlijk laten begeleiden door ademTIJD, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.


  • Klanten welke zich reeds heeft laten adviseren of persoonlijk laten begeleiden bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

  • Klanten welke bemiddeling sessies bij ademTIJD hebben opgestart zijn dus uitgesloten voor conflictadvies of persoonlijke begeleiding TIJDENS hun bemiddelingstraject.

Wat is burn-out of bore-out?

Bij een burn-out, meestal opgebouwd over vele jaren, is een volledige onbalans ontstaan waardoor plots 'niks' meer werkt. Het treft net diegenen die de beste resultaten willen halen, het diepst gaan, het meest verlangen.


Bij bore-out staat dan weeral verveling en zinloosheid voorop.

ademTIJD begeleidt je (preventief en curatief) naar meer energie en draagkracht... om daarna opnieuw correct te kunnen doseren, ontladen, bewegen en reageren.

Wat is trauma coaching?

Iedereen maakt in zijn leven wel eens moeilijke momenten mee... maar soms zijn het enge, ingrijpende en schokkende gebeurtenissen.


Bij veel mensen blijven deze gebeurtenissen onverwerkt en blijven op een onzichtbare en onbewuste manier aanwezig, maw ze blijven in ons 'systeem' zitten. Ze beïnvloeden de manier van leven, de doelen die men voor ogen heeft, ze geven beperkingen in het werk, in het gelukkig zijn en hebben invloed op de gezondheid.


Deze gebeurtenissen noemt men traumatische ervaringen.

Alles wat je tegenkomt in je leven waar weerstand op zit, heeft eigenlijk te maken met een onderliggend trauma.

Van zodra iemand vecht, vlucht of vastloopt, zonder daar zelf nog veel grip op te hebben, is er dus sprake van trauma.


Trauma coaching zorgt ervoor dat de bevroren energie van het trauma weer in beweging kan komen.

Wat is het verschil tussen een coach en therapeut?

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?

Een begeleider/life coach is géén therapeut, geen (klinische) psycholoog, noch psychiater!


Over het algemeen graaft een coach niet te lang en te diep in het verleden en gaat de coach ook niet te diep in op de persoonlijke problematiek. Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren, richt de coach zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de klant.


De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die de persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken behaald kunnen worden.


Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.


Ter info:

Een (klinische) psycholoog houdt zich bezig met het gezondheidsaspect van mensen. Psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan. Een (klinisch) psycholoog is géén psychiater.


Een psychiater is een arts met als specialisatie psychiatrie voor het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. Een psychiater is een arts en kan medicatie voorschrijven in tegenstelling tot een psycholoog. Consultaties zijn bij psychiaters onderling sterk verschillend, sommige hanteren het eerder als een doktersconsult terwijl anderen meer ruimte maken IN combinatie doktersconsult en gesprek.

Uitblijven van effect of resultaat?

Wanneer klachten onverminderd blijven bestaan, dan zijn daar redenen voor… Dit kan leiden tot een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm wat op dat moment beter voor jou past.


Hoe wordt het tarief bepaald bij persoonlijke begeleiding en coaching?

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur (zie tarieven). Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, dan blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
D
oor de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) erkend en gemachtigd Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen
®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden