BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES


bij spanningen
moeilijke momenten
en conflict situaties

FAQ - VERTROUWENSPERSOON

Wat is een gerechtelijke bescherming (bewind)?

Gerechtelijke bescherming (bewind) is een beschermingsmaatregel voor een persoon met een beperkte zelfredzaamheid.

Je kan onder bewind worden geplaatst als je:

 • meerderjarig bent;

 • niet in staat bent om zelf beslissingen te nemen over je persoon en/of over je goederen (zoals bij gezondheidsredenen, bij verkwisting, slecht beheer, ... );

 • onbekwaam bent (zoals bij gezondheidsredenen, ...).


Gerechtelijke bescherming (bewind) is een maatregel om je te beschermen tegen jezelf en tegen anderen.
Daarom legt een vrederechter bewindvoering op als hij het noodzakelijk vindt dat je wordt beschermd.
Hij beslist:

 • welke handelingen je niet meer (alleen) kan stellen;

 • wie wordt aangesteld als bewindvoerder;

 • of de bewindvoerder wordt aangesteld voor je persoon en/of voor je goederen.


De vrederechter kan uit zichzelf ook beslissen om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, waarbij hij steeds de wens van de beschermde persoon zoveel mogelijk moet volgen, hij kan er echter wel van afwijken

 • als de gekozen vertrouwenspersoon in strijd is met de belangen van de beschermde persoon;

 • als het strafblad van de gekozen vertrouwenspersoon een weigering rechtvaardigt.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon bij een gerechtelijke bescherming (bewind)?

Zolang het bewind loopt, kan de beschermde persoon zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

 • De vertrouwenspersoon heeft in de eerste plaats een rol als bemiddelaar tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon. Hij kan zich rechtstreeks wenden tot de bewindvoerder en de vrederechter. Hij kan ook de wensen van de beschermde persoon verwoorden, indien die daartoe zelf niet meer in staat is.

 • De vertrouwenspersoon staat de beschermde persoon bij in alle stadia van de procedure. Wanneer eenmaal een bewindvoerder is aangewezen, kan de vertrouwenspersoon inlichtingen geven, dingen uitleggen aan de beschermde persoon, moeilijkheden en vragen signaleren aan de bewindvoerder, ...

 • De vertrouwenspersoon heeft ook een controlerende rol. Zo kan de vertrouwenspersoon nagaan of de bewindvoerder zijn taak correct vervult en hem verantwoording vragen als dat nodig is.

De vertrouwenspersoon wordt ALTIJD aangewezen door de vrederechter, op voorstel van de beschermde persoon of op eigen initiatief. De vertrouwenspersoon kan op eender welk ogenblik worden aangewezen, ook wanneer de bewindvoering al jaren loopt.

Kan je op voorhand bepalen wie je als vertrouwenspersoon wilt bij een gerechtelijke bescherming (bewind)?

JA, Je kan op voorhand een verklaring afleggen waarin je aanduidt wie je als vertrouwenspersoon wil hebben als je zelf geen beslissingen over je persoon of over je goederen kan nemen. Dat is een verklaring van voorkeur.

Je kan je verklaring afleggen bij een notaris of bij de vrederechter van de plaats waar je woont. Deze verklaring moet daarna worden opgenomen in een centraal register.

De vrederechter moet jouw keuze voor een bepaalde vertrouwenspersoon volgen, tenzij:

 • als de gekozen vertrouwenspersoon in strijd is met de belangen van de beschermde persoon;

 • als het strafblad van de gekozen vertrouwenspersoon een weigering rechtvaardigt.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail
info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden