VERTROUWENSPERSOON

Psychosociaal welzijn op de werkvloer? Hoezo?

Stress, pesterijen, geweld, aggressie, een conflict met een collega of leidinggevende… mensen botsen wel eens op de werkvloer!
Wanneer je echter als werkgever deze situaties geen aandacht geeft, kan dit op korte termijn explosief worden in uw organisatie.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Langdurige werkstress kan leiden tot demotivatie, burn-out, gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid.

Immers, bij langdurig uitvallen is de stap terug naar werk, extra moeilijk geworden …

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel op de werkvloer… wat resulteert in een lager ziekteverzuimcijfer, tevredenheid en productiviteit van alle medewerkers.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat de factoren die werkstress veroorzaken, gemeld kunnen worden.

“Een vertrouwenspersoon moet in de eerste plaats onpartijdig en zonder oordeel een luisterend oor aanbieden en steeds  discreet omgaan met verhalen.”

Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer zoals bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), stress, burn-out’s, conflicten of een te hoge werkdruk… zodat u als werkgever daar weer verder mee aan de slag kunt.

ademTIJD, als gecertificeerd Vertrouwenspersoon (conform KB van 10.04.2014) kan hierbij adviseren, ondersteunen en begeleiden als dialoogcoach.

Een EXTERN vertrouwenspersoon een opportuniteit?
Absoluut!

De rode draad tussen coach, bemiddelaar en vertrouwenspersoon ligt in mensen beter te doen samenwerken… vanuit zelfkennis, vanuit een open feedback-cultuur en vanuit zelfredzaamheid.

De expertise van ademTIJD heeft hierin een grote meerwaarde ten opzichte van interne medewerkers die deze rol ‘moeten’ opnemen bovenop hun dagdagelijkse taken en daarom niet altijd evident te combineren met andere functies. Meestal komt ook het aspect ‘vertrouwelijkheid’ om de hoek kijken, om nog maar te zwijgen over de perceptie van ‘neutraliteit’… vaak is daarom de drempel voor de werknemer hierdoor te hoog!

Daarom is het een goede optie om ademTIJD als extern vertrouwenspersoon in te schakelen!

Als extern vertrouwenspersoon probeert ademTIJD samen de knoop te ontwarren via informele procedures welke immers minder zwaar wegen en daardoor minder energie gaan kosten dan bij formele procedures.

Een extern vertrouwenspersoon:

  • werkt zeer informeel;
  • waarborgt vertrouwelijkheid.

Organisaties kiezen beter voor het werken met een extern vertrouwenspersoon als:

  • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten;
  • het voor de werknemer belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt.

1 op de 3 werknemers
ervaart dagelijks

pesten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk!

Hoe kan er te werk worden gegaan?

LUISTEREND OOR

Tijdens deze gesprekken biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor aan… in de meeste gevallen volstaan één of twee gesprekken.

Het lucht mensen dikwijls enorm op als ze hun verhaal kunnen doen… er is ruimte om te ventileren over hun situatie.

INFORMEEL GESPREK

Indien het echter een zwaarder probleem is, dan zoeken de vertrouwenspersoon en de verzoeker beide naar een oplossing.

De vertrouwenspersoon fungeert wel niet als ‘de oplosser’ van het probleem… er wordt niets opgedrongen.

Tijdens deze gesprekken worden alle mogelijke informele en formele interventiemogelijkheden uitgelegd.

FORMEEL GESPREK

Wanneer er geen oplossing werd gevonden tijdens de informele fase, wordt er overgegaan naar een formele fase.

In deze formele fase is de rol van vertrouwenspersoon beperkter.

De vertrouwenspersoon brengt dan de preventieadviseur en de werkgever op de hoogte en eventueel ook de externe preventiedienst.

In dit formeel proces volgt men een wettelijk kader.

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

ademTIJD werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en geeft daarom weer RUIMTE daar waar UW bedrijf nood aan heeft!

Tarief: vertrouwenspersoon.

Traject:

via offerte

Interesse?
Contacteer ademTIJD geheel vrijblijvend via …

online contact formulier
e-mail: info @ ademTIJD.be
telefoon: 0478/769.141

Tarief: vertrouwenspersoon.

Traject:

via offerte

Interesse?
Contacteer ademTIJD geheel vrijblijvend via …

online contact formulier
e-mail: info @ ademTIJD.be
telefoon: 0478/769.141

Veelgestelde vragen

VERTROUWENSPERSOON

De wettelijke onverenigbaarheden moeten ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen van de werknemers kan winnen. Werknemers moeten zich bij de vertrouwenspersoon namelijk vrij kunnen uiten.

Het is de vertrouwenspersoon NIET toegestaan:

  • tezelfdertijd de functie van preventieadviseur/arbeidsgeneesheer uit te oefenen;
  • deel uit te maken van de werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
  • zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen;
  • deel uit te maken van de vakbondsafvaardiging;
  • deel uit te maken van het leidinggevend personeel.

Vaak biedt een vertrouwenspersoon in eerste instantie een luisterend oor voor de persoon die naar de vertrouwenspersoon stapt.

Met de vertrouwenspersoon wordt gekeken of er sprake is van ongewenst gedrag. Vaak is er bij een arbeidsconflict meer aan de hand… en moet er daardoor worden overgeschakeld naar bemiddeling.

Een vertrouwenspersoon vangt werknemers van een onderneming op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag niet oordelen over het functioneren van een medewerker.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk betreft elke vorm van ongewenst gedrag (verbaal, non-verbaal of lichamelijk) met seksuele connotatie (bijgedachte, ondertoon).

Het ongewenst gedrag heeft als doel EN/OF gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast waarbij het een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert.

Van pesten op de werkvloer is sprake wanneer een medewerker het doelwit van anderen is.
De medewerker krijgt herhaaldelijk en gedurende langere tijd te maken met onrechtmatige gedragingen, waarbij dit hem in een mindere positie drukt en ervoor zorgt dat hij moeite heeft om zichzelf te verdedigen.

Denk aan intimidatie, verbaal en/of fysiek aangevallen worden, sociaal geïsoleerd worden of vernederende taken moeten verrichten. Dit allemaal leidt tot aantasting van zijn persoonlijkheid, waardigheid en zijn fysieke of psychische integriteit.

Onder geweld of agressie op het werk vallen alle situaties waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Werknemers die ermee te maken krijgen, voelen zich bang, onzeker en onveilig. Ze kunnen slechter gaan functioneren of (tijdelijk/langer) arbeidsongeschikt raken.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar in geval van relationeel leed op het werk (conflicten, pesterijen, …). Hij/zij informeert, luistert, adviseert en helpt de werknemers om een oplossing te vinden voor een problematische situatie.

Op verzoek kan hij/zij een verzoening tussen de verschillende partijen organiseren of een derde laten tussenkomen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor het informele gedeelte. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.

De werkgevers kunnen een personeelslid of een aan de onderneming of instelling externe persoon als vertrouwenspersoon aanwijzen.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten echter deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen verplicht deel uitmaken van het personeel van de onderneming, behalve indien de werkgever minder dan 20 werknemers tewerkstelt.

Sinds 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding volgen.

Meer info kan je hier terugvinden.

De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim.
Bijgevolg mag hij aan derden in principe geen enkele informatie meedelen die hem ter kennis werd gebracht bij de uitoefening van zijn functie.

Neerbuigende opmerkingen, discriminatie, agressie, geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag … problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen!

Men kan van dit alles letterlijk ziek worden… voor het slachtoffer kan het immers héél lastig zijn om ‘open’ over het probleem te kunnen praten.

Een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel!

De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het probleem. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat de medewerker al zelf heeft ondernomen en bepalen samen de mogelijke vervolgstappen.

Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

ALGEMEEN

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.

ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en/of oplossingen, noch juridische, financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant uit te sluiten en/of te weigeren.

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of worden geannuleerd. 

Gemiste afspraken zullen steeds volledig worden aangerekend.

Bij ademTIJD wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt tijdens sessies en workshops, daarenboven worden alle bemiddelingsgesprekken alleen naar Belgisch recht gehouden.

Een coaching- of bemiddelingsgesprek gebeurt altijd persoonlijk in de pratkijk… daarom kan een gesprek NIET plaatsvinden via SMS of andere online chat diensten zoals WhatsApp, Skype, Messenger, enz…

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD


Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf! Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.

Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

De afspraken gaan steeds door op het praktijkadres: Westkapellestraat 101 te 8301 Knokke-Heist.

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek door je GSM op voorhand volledig uit te schakelen.

Het is verboden om audio & video opnames en foto’s te maken tijdens gesprekken.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.