Dirk DEMOLDER
COACHING MENTOR
CONFLICT BEGELEIDING
FACILITATOR

VOORWAARDEN

Contact:

Deze website is eigendom van ademTIJD.
Copyright ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden / ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contactgegevens kunnen hier teruggevonden worden.

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze pagina aan te passen, het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart je jou uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Factuur / Tarief voorwaarden:

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ademTIJD en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

De klant (een natuurlijk- of rechtspersoon), wordt bij ondertekening van een bestelbon/leveringsbon of ontvangst - zonder protest van de factuur - geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Alle overeenkomsten met ademTIJD worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met ademTIJD of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Dirk DEMOLDER | ademTIJD
COACHING MENTOR
CONFLICT BEGELEIDING
FACILITATOR

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987Copyright © 2013・2023
Alle rechten voorbehouden

E-mail info@ademtijd.be
Tel 0470/27.61.27

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden