• Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank:
  Als voorbeeld is scheiden via een bemiddelaar eenzelfde wettelijk karakter als een gerechtelijke procedure met advocaten. Een overeenkomst, die door een erkend bemiddelaar is opgesteld, beantwoordt immers volledig aan de wettelijke vereisten om door de rechtbank te worden bekrachtigd in een echtscheidingsvonnis.

 • Bemiddeling is minder tijdrovend dan een gerechtsprocedure:
  Bij bemiddeling bepalen de partijen zelf de snelheid en de frequentie waarmee zij samenkomen.

 • Bemiddeling is goedkoper dan een gerechtsprocedure:
  Bij bemiddeling delen de partijen samen de kosten van de bemiddelaar en de kosten van de rechtbank bij de homologatie van hun overeenkomst.

 • Bemiddeling is minder belastend:
  Bij een procedure voor de rechtbank wordt vaak ‘de vuile was’ buiten gehangen en wordt alles veelal ‘aangedikt’ om de rechter te overtuigen… wat vaak onherstelbare schade teweegbrengt.

 • Bij bemiddeling wordt de oplossing gedragen door de partijen:
  De partijen zoeken zelf naar een oplossing voor hun conflict, zodus wordt de oplossing niet opgelegd door een rechter die vaak zal terugvallen op standaardoplossingen.

 • Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen hersteld:
  Omdat er bij een conflict iets moeilijk overeen te komen is, is het ook heel moeilijk om naar elkaar te luisteren. Men wordt niet gehoord, men wordt onderbroken, men kan zijn zin niet afmaken… met als gevolg een tirade van verwijten naar elkaar. Er wordt gezocht naar een schuldige, er wordt gewezen op fouten die de ander partij maakt of heeft gemaakt. Bijgevolg men probeert zijn gelijk te halen door te argumenteren… immers, door te argumenteren probeer je de andere partij te overtuigen van zijn eigen gelijk… er is dus geen begrip meer voor elkaar.

  Een bemiddelaar helpt de partijen praten en onderhandelen. Hij zorgt ervoor dat het (machts)evenwicht tussen de partijen gevrijwaard wordt en zal er op toezien dat elke partij rustig zijn verhaal kan doen en zijn of haar bekommernissen kan uiteen zetten. Nadat een partij op die manier het verhaal van de andere heeft aanhoort, ontstaat vaak terug ruimte om met respect voor elkanders verschillende standpunten te communiceren.

 • Bemiddeling vermijdt toekomstige conflicten:
  Partijen zijn na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

 • Bij bemiddeling beslissen partijen zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost:
  De oplossing voor het conflict wordt niet opgelegd, maar zelf uitgeschreven… maw puur maatwerk voor een creatieve en flexibele oplossing.

 • Bemiddeling is altijd vrijwillig:
  Niemand kan worden verplicht om te bemiddelen.

 • Bemiddeling is altijd vertrouwelijk:
  Alles wat door de partijen wordt verteld in het kader van een bemiddeling of als stuk wordt voorgelegd, is en blijft vertrouwelijk… het mag nadien niet in het kader van een procedure tegen de andere partij worden gebruikt.