PERSOONLIJKE BEGELEIDING

LIFE COACHING

Zit je met zorgen, vragen, stress, eenzaamheid, prikkelbaarheid, piekeren, angsten, HSP, Burn-Out, …

Er klopt iets niet, maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

lees verder
klik hier…

COACH WANDELGESPREK

Is de drempel om ademTIJD binnen te stappen te groot voor jou, dan kan een coach wandelgesprek een alternatief zijn.

Positieve gevoelens worden immers tijdens het wandelen versterkt, piekeren en angsten nemen af.

lees verder
klik hier…

BEMIDDELING VOOR KOPPELS, FAMILIE, VRIENDEN …

BIJ (ECHT)SCHEIDING

Via een respectvolle en constructieve manier een relatie beëindigen, samen vastgelegd via een duurzame overeenkomst.

lees verder
klik hier…

BIJ RUZIES

Koppels, familieleden, vrienden, … die na kleine of grote ruzies, opnieuw in dialoog willen gaan tot het oplossen van hun conflict.

lees verder
klik hier…

BEMIDDELING OP HET WERK

VERTROUWENS
PERSOON

Bij ongewenste situaties op de werkvloer zoals bij pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, stress, te hoge werkdruk, …

lees verder
klik hier…

CONFLICT
BEMIDDELING

Bij verstoorde werkrelaties zoals conflicten tussen werkgever en werknemer(s), werknemers onderling, teamconflicten, …

lees verder
klik hier…

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

BEMIDDELING VOOR KOPPELS, FAMILIE, VRIENDEN …

BEMIDDELING OP HET WERK