Dirk DEMOLDER
FAMILIAAL EN SOCIAAL BEMIDDELAAR
FACILITATOR

DISCLAIMERS

Contact:

Deze website is eigendom van ademTIJD.
Copyright ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden / ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contactgegevens bevinden zich steeds op elke webpagina, onderaan.

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze pagina aan te passen, het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart je jou uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.a. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ademTIJD of rechthoudende derden. Eveneens onder de bescherming van SOFAM, lidnr: 97/24.


Niets uit beschikbaar gestelde documenten mogen - volledig of gedeeltelijk - worden gekopieerd, gedupliceerd, vertaald, aangepast, verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Dirk Demolder (ademTIJD) of elk andere auteur(s).


Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze publicaties of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.


ademTIJD ® en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!
Copyright © 2013・2023 - Alle rechten voorbehouden.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ademTIJD levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ademTIJD de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ademTIJD kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je zelf onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, neem dan schriftelijk contact op met ademTIJD.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ademTIJD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ademTIJD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ademTIJD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Dirk DEMOLDER | ademTIJD
erkend familiaal en sociaal bemiddelaar
facilitator
ENKEL OP AFSPRAAK

ademTIJD ® - Copyright © 2013 - 2024
OndNr. BE0673442987

Roergang 11, 8301 Knokke-Heist
e-mail: info@ademtijd.be - tel 0470 / 27.61.27
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!DisclaimersPrivacy en Cookies