Dirk DEMOLDER
FAMILIAAL EN SOCIAAL BEMIDDELAAR
FACILITATOR

CONFLICTHANTERING

Conflicthantering is het begeleiden tot het herstellen van het evenwicht of vertrouwen bij conflict situaties. Er ontstaat immers bij een conflict steeds wantrouwen en onbegrip, raakt de communicatie ernstig verstoord en lopen de emoties soms heel erg hoog op.

CONFLICT = wantrouwen + onbegrip + miscommunicatie + emoties

Conflicthantering is eveneens een bewustwording van de onderliggende wensen, belangen, behoeften of verlangens van jezelf en anderen in het conflict.

Hoe vroeger een begeleiding bij een dreigend of bestaand conflict kan worden uitgevoerd, hoe meer kans tot een oplossing zonder de nodeloze escalatie(s).  Tijdens deze vertrouwelijke 1-op-1 gesprekken (enkel tussen jou en mij) worden er handvaten aangereikt om anders met een bestaand of dreigend conflict om te gaan zodat je de conflictsituatie helder krijgt en waardoor je een beter inzicht krijgt om zelf de juiste stappen te zetten om tot mogelijke oplossingen te komen.


Er wordt ook aandacht gegeven om je eigen communicatie te verbeteren (of te herstellen) door je beter te verwoorden wat voor jou belangrijk is en waar jij behoefte aan hebt.


Alle gesprekken gebeuren via een menselijke aanpak waarbij de vertrouwelijkheid (beroepsgeheim) volledig wordt gegarandeerd.

Deze gesprekken... 


Gesprekken tijdens een conflicthantering hebben geen formele rol zoals bij een strikt bemiddelingsgesprek tussen verschillende partijen en richten zich niet vooral en alleen op de inhoud, wel op het proces. 


Er wordt tijdens een gesprek nooit een oordeel gevormd, bovendien zal er geen antwoord of oplossing worden opgedrongen. Bovendien wordt er ook - wegens strikt beroepsgeheim - nooit een inhoudelijke rapportering of getuigenis naar dokter(s), rechtbank, (ex-)partner(s), andere externen en/of werkgever(s) opgemaakt, doorgestuurd of enige informatie medegedeeld.

WIE BEN IK?

Mijn naam is Dirk Demolder, door de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) gemachtigd, volgens Gerechtelijk Wetboek wetsartikel 1727 § 6, om op te treden als erkend Familiaal en Sociaal Bemiddelaar (derde groep) met als erkenningsnummer 2985.


Alle mijn gespecialiseerde opleidingen en permanente vormingen werden gevolgd in erkende opleidingscentra en kunnen worden gestaafd met de nodige documenten, certificaten en/of diploma's. 


WAT IS MIJN DOELSTELLING?

Ik wil jou professioneel zonder oordeel, objectief, onpartijdig en met onverdeelde aandacht in een zo kort mogelijk traject begeleiden, van het NU tot een DOEL of VERLANGEN binnenin een bestaand of dreigend conflict.

AFSPRAKEN
Ik werk locatie-onafhankelijk en enkel op afspraak. Afspraken zijn steeds individuele gesprekken (1-op-1).
Afspraken kunnen doorgaan: online, bij mij of bij jou thuis of op een door jou gekozen plaats.


HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?
Dit doe je best telefonisch op het nummer 0470 / 27.61.27 of per e-mail via info@ademtijd.be.

Laat gerust een boodschap na indien voicemail.

TARIEF (vrij van BTW)

50€ per half uur (30 min), nadien per bijkomende 15 min: +15€

75€ per uur (60 min), nadien per bijkomende 15 min: +15€


Indien de gesprekken op verplaatsing zijn worden onderstaande kosten aangerekend (steeds heen en terug):

Dirk DEMOLDER | ademTIJD
erkend familiaal en sociaal bemiddelaar
facilitator
ENKEL OP AFSPRAAK

ademTIJD ® - Copyright © 2013 - 2024
OndNr. BE0673442987

Roergang 11, 8301 Knokke-Heist
e-mail: info@ademtijd.be - tel 0470 / 27.61.27
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!DisclaimersPrivacy en Cookies