Dirk DEMOLDER
FAMILIAAL EN SOCIAAL BEMIDDELAAR
FACILITATOR

PRIVACY en COOKIES

Contact:

Deze website is eigendom van ademTIJD.
Copyright ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden / ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contactgegevens bevinden zich steeds op elke webpagina, onderaan.

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze pagina aan te passen, het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jou uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Privacyverklaring:

Dit privacybeleid is van toepassing op alle klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de ademTIJD website(s).

ademTIJD hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer.

Conform de wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. ademTIJD kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de ademTIJD website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Wat zijn cookies:

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat je deze website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek aan diezelfde website weer worden herkend en wordt gebruikt om je makkelijker te laten navigeren of om bijvoorbeeld jouw inloggegevens al automatisch voor je in te vullen of instellingen te onthouden die je bij je vorige bezoek geselecteerd hebt.

Beheer van cookies:

Via de instellingen van jouw internetbrowser (dit is het programma waarmee je webpagina’s bekijkt), kan je de installatie van cookies weigeren. Op de website www.aboutcookies.org vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer, tablet of smartphone verwijderen. Hoe je dit doet, hangt af van jouw internetbrowser. Via de helpfunctie van jouw internetbrowser kan je opzoeken hoe je cookies verwijdert.

Cookies beleid:

Tijdens een bezoek aan de ademTIJD website worden cookies op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De website van ademTIJD maakt gebruik van volgende type cookies:

De ademTIJD website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service welke “cookies” gebruiken om de ademTIJD website te helpen analyseren hoe gebruikers deze website gebruiken, zoals het vastleggen van muisklikken, muisbewegingen en scrol activiteiten. Eveneens wordt er oa. ook informatie verzamelt over de bezochte pagina's, acties die worden genomen, land, apparaat dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, browser, enz...

Door deze website te gebruiken, erkent de bezoeker de voorwaarden van dit cookiebeleid te hebben gelezen en hiermee aldus akkoord.

Beleid gegevensbescherming:

ademTIJD wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan.

ademTIJD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging ademTIJD verzamelde persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact op met ademTIJD.

ademTIJD streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer ademTIJD jouw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst ademTIJD je graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonsgegevens:

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die ademTIJD verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van de ademTIJD website(s) en die ademTIJD verkrijgt door jouw gebruik van de ademTIJD website(s) en/of de ademTIJD producten en/of diensten.

ademTIJD treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De gegevens doorgegeven via online formulieren worden enkel intern gebruikt voor de goede werking van het bestelde product of dienst. De verantwoordelijkheid van de juistheid van deze gegevens ligt bij de aanmelder.

Dirk DEMOLDER | ademTIJD
erkend familiaal en sociaal bemiddelaar
facilitator
ENKEL OP AFSPRAAK

ademTIJD ® - Copyright © 2013 - 2024
OndNr. BE0673442987

Roergang 11, 8301 Knokke-Heist
e-mail: info@ademtijd.be - tel 0470 / 27.61.27
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is bij wet verboden!DisclaimersPrivacy en Cookies